Regelingen voor zelfstandig ondernemers

IOAZ of Bbz bijstand voor zelfstandigen

Voor zelfstandig ondernemers die het financieel niet redden heeft de gemeente Montferland de volgende regelingen: IOAZ en Bbz.

Via t. (0316) 291 372 (tussen 08.30 en 12.30 uur) en bbz@montferland.info kunt u navragen of u hiervoor in aanmerking komt.

IOAZ-uitkering voor oudere zelfstandigen

U komt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking als u zelfstandige bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en u uw werkzaamheden als zelfstandige nog niet heeft beëindigd.

Meldingsformulier IOAZ

Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een van onze medewerkers contact met u op.

Bijstand voor zelfstandigen (BBZ)

Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u financiële bijstand nodig? Dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op een bijstandsuitkering.

De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen:

  • Startende ondernemers;
  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen;
  • Oudere zelfstandigen (geboren voor 1 januari 1960) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

Meldingsformulier BBZ

Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een van onze medewerkers contact met u op. Als u een lening nodig heeft voor uw bedrijf, adviseren wij u dit eerst aan te vragen bij uw eigen bank of Qredits.

Lening voor startende ondernemers

De gemeente Montferland kent regelingen voor startende ondernemers. Zij kunnen een lening als startkapitaal krijgen. U moet de lening met rente terug betalen. Neem contact op met de gemeente of met uw casemanager als u een bijstandsuitkering ontvangt en een onderneming wilt starten.