Regentonactie voor huurders van Plavei

Ons klimaat verandert. En dat merken we allemaal. In de zomers hebben we steeds meer last van hittestress en droge grond in de tuinen. Als het regent ontstaat er wateroverlast omdat de buien steeds heftiger worden. Huurders die zelf een regenton aanschaffen, mogen in 2021 en 2022 een subsidie aanvragen van 25 euro per huishouden. Er is subsidie beschikbaar voor 300 huishoudens. Wil je kans maken op deze subsidie? Wees er dan snel bij.

Hoe het werkt

Gemeente Montferland en Waterschap Rijn en IJssel roepen vanuit 'Weet van Water' op tot actie. Samen met woningcorporatie Plavei willen we bewoners van huurwoningen in de gemeente Montferland bewuster maken van de problemen én er samen wat aan doen. Doe je mee?

Er is nu nog subsidie beschikbaar voor 291 regentonnen.

Spelregels van Plavei

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste installatie en het onderhoud van de regenton. Verkeerd aansluiten van de regenton kan lekkages en eventuele schade aan de woning veroorzaken. Bekijk het instructiefilmpje of vraag hulp van vrienden, familie of buren voor de installatie.

Hoe sluit ik een regenton aan?

  • Wanneer je verhuist, zorg je voor het herstel van de regenpijp of nog beter: je regelt dat de nieuwe bewoner de regenton overneemt. Na de subsidieaanvraag ontvang je van Plavei bericht waarin staat dat ze op de hoogte zijn van het plaatsen van de regenton bij de woning.

Gemeente verstrekt daarvoor een overzicht van de adressen aan Plavei.

Vragen over de installatie van de regenton? Neem dan contact met Plavei op via info@plavei.nl of (0316) 29 66 00.