Regioexpres (spoorverdubbeling)

Sneltrein en spoorverdubbeling

De provincie heeft het initiatief genomen om de spoorverbinding tussen Arnhem en Winterswijk te verbeteren. Met ongeveer 21.000 reizigers per dag is dit één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland en de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Achterhoek en Liemers. Ook in Didam is dat goed te merken. Vooral in de spits komt het regelmatig voor dat er amper passagiers in de treinstellen bij kunnen. Het verbeteren van de spoorlijn zorgt voor een snelle, duurzame en robuuste verbinding tussen Gelderse regio’s. Om dit te bereiken wordt er nu onderzocht of er een sneltrein (de RegioExpres) kan rijden tussen Arnhem en Doetinchem die de reguliere stoptreinen kan ontlasten. Om deze sneltrein te kunnen laten rijden, is er ook een uitbreiding met een tweede spoor nodig.

Rol van de gemeente

De gemeente is geen initiatiefnemer, maar een samenwerkend partner. In de praktijk betekent dit dat we meedenken en –werken aan de inpassing van het dubbelspoor voor de komst van de RegioExpres om de reizigerscapaciteiten op het spoor binnen de gemeente te verhogen en de duurzame bereikbaarheid voor de gehele regio te verbeteren. De gemeente vindt het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de individuele belangen van onze Montferlandse inwoners. Er is daarom samen met de provincie dit jaar een participatietraject gestart om met alle belanghebbenden vroegtijdig in gesprek te gaan.

Vragen of opmerkingen?

Alle actuele informatie over de RegioExpres is te vinden op de projectwebsite van de provincie Gelderland. Hierop staan ook antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u toch nog vragen voor de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met dhr. B. Rademaker via email b.rademaker@montferland.info of per telefoon (0316) 291 391.