Registratie

Alle Oekraïense vluchtelingen moeten geregistreerd worden in de Basis Registratie Personen (BRP) als ingezetene van Nederland.

Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Montferland via het algemene nummer (0316) 291 391. Is Nederland een doorreisland? Dan worden zij niet in Nederland ingeschreven.

Wat heb ik nodig?

Voor de inschrijving is nodig:

  • Een ID-bewijs (eventueel gecombineerd met een ander geldig document waarbij we de nationaliteit kunnen vaststellen);
  • Een verblijfsadres in Nederland.

Nadat iemand is ingeschreven in de BRP krijgt deze persoon een bevestiging van de inschrijving met een burgerservicenummer (BSN). Het burgerservicenummer is bijvoorbeeld nodig om leefgeld aan te vragen en (zorg)verzekeringen af te sluiten.

Wat als de identiteit of nationaliteit niet vastgesteld kan worden?

Personen van wie wij de identiteit of Oekraïense nationaliteit niet kunnen vaststellen kunnen wij nu niet inschrijven in de BRP. Wel is het belangrijk dat zij zich melden bij de gemeente, omdat we alle vluchtelingen uit Oekraïne moeten registreren.

Als u onvoldoende documenten hebt en wij uw identiteit of nationaliteit niet kunnen vaststellen dan moet u contact opnemen met de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade. De ambassade kan een certificaat afgeven waarop een foto van de persoon staat een de Oekraïense nationaliteit en identiteit kan bevestigen. Dit document is dan voldoende voor inschrijving in de BRP. Op werkdagen van 09.00–13.00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag. Het document wordt dan in de regel dezelfde dag afgegeven.

Minderjarige kinderen zonder identiteitsbewijs

Voor minderjarige kinderen die in gezinsverband zijn meegekomen en geen identiteitsbewijs hebben, kunnen wel ingeschreven worden. De ouder(s) (bij gebrek aan overige documenten) kunnen een verklaring onder eed afleggen waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Dit is een uitzondering op de standaardregel dat hiervoor standaard een identiteitsbewijs nodig is en alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.