Resultaten cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2019

De gemeente voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen. Het onderzoek over 2019 is uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. Met dit onderzoek legt de gemeente verantwoording af aan de gemeenteraad en de inwoners. De tevredenheid over zowel Jeugdhulp als Wmo is positief. Inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun vraag en zijn tevreden over het contact met het Sociaal Team. Ook vinden veel ondervraagden dat ze de juiste ondersteuning ontvangen.

Samenvatting resultaten Jeugdhulp

Voor Jeugdhulp is de respons 18% (vorig jaar 20%). Een meerderheid van de ondervraagden is overwegend positief over de zorg of hulp. Zij vinden dat ze goed geholpen zijn. De tevredenheid over het gesprek met een consulent van het Sociaal Team is erg hoog. Inwoners zijn heel tevreden over de vriendelijkheid (100%) en deskundigheid (90%) van de medewerker. Het minst tevreden zijn respondenten over de snelheid waarmee een beslissing wordt genomen (20%).

Samenvatting resultaten Wmo

Voor Wmo is de respons 49% (vorig jaar 44%). De ondervraagden zijn heel tevreden met de ondersteuning die ze ontvangen. Respondenten zijn erg tevreden over het contact met de medewerker van het Sociaal Team  (90%). Het gaat dan vooral over de deskundigheid en de manier waarop er geluisterd wordt. De algemene bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner is toegenomen van 30% in 2018 naar 32% in 2019.

De onderzoeksrapporten kunt u hier vinden: