Rioolheffing

Woont u in de gemeente Montferland? Of heeft u hier een bedrijf? Dan is uw woning of bedrijf meestal aangesloten op het riool van de gemeente. U betaalt dan voor het inzamelen van het afvalwater: de rioolheffing. De gemeente betaalt hiervan o.a. de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel.

Aanslag

De rioolheffing is gekoppeld aan het werkelijk waterverbruik. De inning van de rioolheffing heeft de gemeente uitbesteed aan Waterbedrijf Vitens. U ontvangt geen rechtstreekse aanslag rioolheffing van de gemeente Montferland maar deze wordt via de waternota van Vitens aan u opgelegd en geïnd. Echter bij afwezigheid van een eigen watermeter zal de rioolheffing via een gemeentelijk aanslagbiljet worden geheven, op basis van een vast bedrag per persoon.

Tarieven

Het tarief van de rioolheffing in 2022 is vastgesteld op € 2,48 per m3 waterverbruik voor die panden die meeliften met de nota van Waterbedrijf Vitens.

Voor de panden die geen eigen watermeter hebben en belast worden via de eigen gemeentelijke aanslag, is het tarief per persoon € 111,60.

Voor agrariërs geldt een aparte regeling. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen via t. (0316) 291 391.

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • Aanleg van riolering;
  • Onderhoud van het riool;
  • Inzameling en transport van afvalwater;
  • Zuivering van afvalwater;
  • Beheer van regenwater en grondwater.