’s-Heerenberg-Oost kijkt vooruit!

Er bestaan zorgen over de toekomst van ‘s-Heerenberg-Oost. Een aantal voorzieningen staat onder druk of is verdwenen. Denk aan de supermarkt en de voetbalvereniging. Tegelijk loopt er een onderzoek naar de locatie voor de nieuwe Brede School. We pakken de Drieheuvelenweg aan en we kijken naar de kansen voor duurzame en toekomstbestendige woningen in de gemeente. Stuk voor stuk veranderingen die invloed kunnen hebben op het wonen en leven in ‘s-Heerenberg-Oost.

Vooruitkijken

Op sommige plekken kan het dus beter. Daarom hebben de gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei op verzoek van bewoners de handen ineengeslagen. We gaan een toekomstvisie voor ‘s-Heerenberg-Oost maken. We kijken voor de komende 10 tot 15 jaar vooruit.

Participatieproces

De toekomstvisie maken we samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften en werken samen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. We laten de mensen meedenken en meewerken door onder andere een enquête, online sessies, telefoongesprekken en stoepbezoeken. Daarnaast betrekken we de Galamaschool om ook het geluid van de kinderen in de visie mee te nemen. 

Resultaten en planning

De eerste fase is het participatieproces (hoe betrekken we inwoners en ondernemers) bij het maken van het gebiedsprofiel. Het gebiedsprofiel gaat over de identiteit van de gehele wijk: waar wil iedereen naar toe, wat mist men, waar liggen de kansen en bedreigingen, etc. Wij verwachten het gebiedsprofiel rond de zomer van 2021 klaar te hebben.

De tweede fase van het plan gaat over het participatieproces bij het opstellen van de verschillende deelgebieden. Deze 2e fase start als fase 1 (het gebiedsprofiel) is afgerond. We verwachten aan het eind van 2021 de visie klaar te hebben voor de verschillende deelgebieden.