Samenstelling college

H.H. (Harry) de Vries

Burgemeester

burgemeester@montferland.info

Portefeuilles:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Publiekszaken en relatie inwoners/bestuur
 • Mediabeleid
 • Evenementenbeleid
 • Personeel en organisatie
 • ABJZ, Regionale samenwerking en communicatie (Kabinet)
 • Projecten/overig:
  • Opvang vluchtelingen en Oekra├»ense ontheemden
  • Arbeidsmigranten
  • Visie binnenstad 's-Heerenberg
 • Thema raadsakkoord:
  • Betrouwbaar bestuur zoekt samenwerking met inwoners
 • Thematafels Achterhoek:
  • Algemeen Bestuur

 

burgemeester Harry de Vries

I.T.J.M. (Ingrid) Wolsing

Wethouder

Eerste locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Duurzaamheid & Energietransitie
 • Maatschappelijke ondersteuning jeugd en volwassenen
 • Werk & Inkomen
 • Projecten:
  • Integraal Kind Centrum (IKC)
 • Overig:
  • Inclusieve samenleving
 • Thema raadsakkoord:
  • Opgroeien met gelijke kansen
  • Adequate zorg met de menselijke maat
 • Thematafels Achterhoek:
  • Circulaire economie en energietransitie
  • Onderwijs en arbeidsmarkt

 

Ingrid Wolsing 2022

J.A.M. (Jeanette) Derksen

Wethouder

Tweede locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Financi├źn en vastgoed
 • Interne dienstverlening en belastingen
 • Openbare werken (OW), afvalverwerking en water
 • Projecten:
  • Onderzoek overdekte zwemvoorziening Didam
  • Centrumplan Didam
 • Thema raadsakkoord:
  • Economisch balanceren
 • Thematafels Achterhoek:
  • Mobiliteit en bereikbaarheid

 

Jeanette Derksen 2022

G.J.M. (Gerard) Nijland

Wethouder

Derde locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke ordening
 • Monumenten
 • Economische zaken, Recreatie en toerisme
 • Milieu
 • Woningbouw
 • Vergunning en toezicht
 • Projecten:
  • Alternatieve woonvormen
  • Ontwikkeling industrieterrein 's-Heerenberg
 • Thema raadsakkoord:
  • Een fijne plattelandsgemeente waar je een thuis vindt
 • Thematafels Achterhoek:
  • Wonen en vastgoed
  • Smart werken en innovatie

 

Gerard Nijland

M. (Marije) Eleveld

Wethouder

Vierde locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Sport
 • Gezondheid
 • Dierenwelzijn & dierengezondheid
 • Klimaat, biodiversiteit, natuur en landschap
 • Projecten:
  • Dorpsvoorzieningen
  • 's-Heerenberg Oost
 • Thema raadsakkoord:
  • Thuis in de gemeenschap
 • Thematafels Achterhoek:
  • De Gezondste regio
Wethouder Marije Eleveld

B.F.M. Bregje Booltink

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Bregje Booltink