Samenstelling college

H.H. (Harry) de Vries

Burgemeester

burgemeester@montferland.info

Portefeuilles:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Publiekszaken en relatie inwoners/bestuur
 • ABJZ, Regionale samenwerking en communicatie (Kabinet)
 • Huisvesting arbeidsmigranten

 

burgemeester Harry de Vries

J.R. (Rob) Mos

Wethouder

Eerste locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Monumenten en landschap
 • Woningbouw
 • Vergunningverlening
 • Projecten:
  • Alternatieve woonvormen (combinatie met Ingrid Wolsing)
  • Dorpsvoorzieningen (combinatie met Henk Groote)
  • Onderzoek overdekte zwemvoorziening Didam

 

 

Rob Mos 2022

H.J. (Henk) Groote

Wethouder

Tweede locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Cultuur en onderwijs
 • Sport en gezondheid
 • Economische zaken, Recreatie en toerisme
 • Mediabeleid
 • Projecten:
  • Integraal Kind Centrum (IKC)
  • Dorpsvoorzieningen (combinatie met Rob Mos)
  • Ontwikkeling industrieterrein 's-Heerenberg

    

 

Henk Groote 2022

I.T.J.M. (Ingrid) Wolsing

Wethouder

Derde locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Duurzaamheid en klimaat
 • Maatschappelijke ondersteuning jeugd en volwassenen
 • Werk en inkomen
 • Inclusieve samenleving
 • Projecten: Alternatieve woonvormen (combinatie met Rob Mos)

 

Ingrid Wolsing 2022

J.A.M. (Jeanette) Derksen

Wethouder

Vierde locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Financiën en vastgoed
 • Personeel en organisatie
 • Interne dienstverlening en belastingen
 • Openbare werken, afvalverwerking en water
 • Projecten: Centrumplan Didam

 

Jeanette Derksen 2022

M.J.J. (Marcel) Wagener

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Marcel Wagener 2022