Samenstelling college

P. (Peter) de Baat

Burgemeester

 • Openbare orde en veiligheid. GGD
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • Kabinetszaken
 • Integriteit
 • Publiekszaken
 • Erfgoedbeleid en (regionaal) archief
 • Regionale en internationale samenwerking
   

 

Burgemeester Peter de Baat

W.J.A. (Walter) Gerritsen

Wethouder, 1e loco-burgemeester

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Logistiek
 • Samenwerking bedrijventerreinen West-Achterhoek
 • Volkshuisvesting
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Omgevingswet
 • Project Bloemenbuurt Didam
 • Grondzaken

Christen Democratisch Appèl
 

 

Walter Gerritsen

J.H.M. (Jan) van Halteren

Wethouder, 2e loco-burgemeester

 • Duurzaamheid
 • Onderwijs en Jongerenbeleid
 • Welzijn (incl. kunst en cultuur)
 • Monumenten

Lokaal Belang Montferland
 

 

van Halteren, Jan

M.G.E. (Martin) Som

Wethouder, 3e loco-burgemeester

 • Werk en Inkomen
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Financiën
 • Belastingen
 • Gemeentelijk vastgoed (gebouwen)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 

 

Martin Som

G.J.M. (Ruth) Mijnen

Wethouder, 4e loco-burgemeester

 • WMO
 • Jeugdzorg
 • Regionale samenwerking sociaal domein
 • Volksgezondheid
 • Sport

D66
 

 

Ruth Mijnen

O.G. (Oscar) van Leeuwen

Wethouder, 5e loco-burgemeester

 • Openbare Werken (mobiliteit, infra, riool, groen, water)
 • Participatiebeleid en WKW
 • Personeel en organisatie (incl. facilitaire zaken)
 • Informatie en automatisering
 • Dienstverlening
 • Dorpsvisies
 • Communicatie en voorlichting
 • Project centrumplan Didam

Christen Democratisch Appèl
 

 

Oscar van Leeuwen

M.J.J. (Marcel) Wagener

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Marcel Wagener