Samenstelling college

H.H. (Harry) de Vries

Burgemeester

burgemeester@montferland.info

Portefeuilles:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Publiekszaken en relatie inwoners/bestuur
 • ABJZ, Regionale samenwerking en communicatie (Kabinet)
 • Huisvesting arbeidsmigranten

 

burgemeester Harry de Vries 2021

Rob Mos

Wethouder

Eerste locoburgemeester

Helder

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Monumenten en landschap
 • Woningbouw
 • Vergunningverlening
 • Projecten:
  • Alternatieve woonvormen (combinatie met Ingrid Wolsing)
  • Dorpsvoorzieningen (combinatie met Henk Groote)
  • Onderzoek overdekte zwemvoorziening Didam

 

 

Wethouder Rob Mos

Henk Groote

Wethouder

Tweede locoburgemeester

Lijst Groot Montferland

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Cultuur en onderwijs
 • Sport en gezondheid
 • Economische zaken, Recreatie en toerisme
 • Mediabeleid
 • Projecten:
  • Integraal Kind Centrum (IKC)
  • Dorpsvoorzieningen (combinatie met Rob Mos)
  • Ontwikkeling industrieterrein 's-Heerenberg

    

 

Wethouder Henk Groote

Ingrid Wolsing

Wethouder

Derde locoburgemeester

PvdA

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Duurzaamheid en klimaat
 • Maatschappelijke ondersteuning jeugd en volwassenen
 • Werk en inkomen
 • Inclusieve samenleving
 • Projecten: Alternatieve woonvormen (combinatie met Rob Mos)

 

Wethouder Ingrid Wolsing

Jeanette Derksen

Wethouder

Vierde locoburgemeester

Lokaal Belang Montferland

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Financiën en vastgoed
 • Personeel en organisatie
 • Interne dienstverlening en belastingen
 • Openbare werken, afvalverwerking en water
 • Projecten: Centrumplan Didam

 

Wethouder Jeanette Derksen

M.J.J. (Marcel) Wagener

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Marcel Wagener