Samenstelling college

H.H. (Harry) de Vries

Burgemeester

burgemeester@montferland.info

Portefeuilles:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Publiekszaken en relatie inwoners/bestuur
 • Personeel en organisatie
 • ABJZ, Regionale samenwerking en communicatie (Kabinet)
 • Projecten/overig:
  • Opvang asielzoekers
  • Arbeidsmigranten
  • Ontwikkeling industrieterrein 's-Heerenberg
 • Thema raadsakkoord:
  • Betrouwbaar bestuur zoekt samenwerking met inwoners

 

burgemeester Harry de Vries

I.T.J.M. (Ingrid) Wolsing

Wethouder

Eerste locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Duurzaamheid en klimaat
 • Maatschappelijke ondersteuning jeugd en volwassenen
 • Gezondheid
 • Werk en inkomen
 • Overig:
  • Inclusieve samenleving
 • Thema raadsakkoord:
  • Opgroeien met gelijke kansen
  • Adequate zorg met de menselijke maat

 

Ingrid Wolsing 2022

J.A.M. (Jeanette) Derksen

Wethouder

Tweede locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Financiën en vastgoed
 • Landschap
 • Interne dienstverlening en belastingen
 • Openbare werken (OW), afvalverwerking en water
 • Projecten:
  • Centrumplan Didam
 • Thema raadsakkoord:
  • Economisch balanceren

 

Jeanette Derksen 2022

G.J.M. (Gerard) Nijland

Wethouder

Derde locoburgemeester

secretariaat@montferland.info

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke ordening
 • Monumenten
 • Economische zaken, Recreatie en toerisme
 • Woningbouw
 • Vergunningverlening
 • Projecten:
  • Alternatieve woonvormen
 • Thema raadsakkoord:
  • Een fijne plattelandsgemeente waar je een thuis vindt

 

Gerard Nijland

B.F.M. Bregje Booltink

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Bregje Booltink