Sloopmelding gebouw of deel van een gebouw

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

Hoe het werkt

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • Bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij;
 • Bij de sloop verwijdert u asbest.

U doet de sloopmelding eenvoudig door op bovenstaande knop 'Nu een melding maken' te klikken. U komt dan in Omgevingsloket Online terecht.

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • Sloopwerkzaamheden aan een erkend monument;
 • Sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • Slopen in strijd met het bestemmingsplan.

Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u deze tegelijk met het indienen van de sloopmelding, aanvragen.

Goed om te weten

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In een aantal gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren, bijvoorbeeld als de sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een asbesthoudende toepassing in een gebouw en onnodige leegstand van het gebouw wordt voorkomen of het gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.

Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren. Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Hoe lang het duurt

Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Als u een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd;
 • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. (van rechtswege);
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

Wat u nodig hebt

Gegevens bij de sloopmelding

 • Naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk;
 • Naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden;
 • Adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk;
 • De data en tijdstippen waarop u gaat slopen;
 • Hoe u gaat slopen;
 • Gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren.

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Denk hierbij aan:

 • Een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf (als u verwacht dat er asbest vrijkomt);
 • Een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie;
 • Een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken;
 • Een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken.

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Tips

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de website van Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is.

Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.