Home > Wmo zorg > Dagbesteding

Dagbesteding

Dagbesteding is een mogelijkheid om op vaste momenten in de week:

 • onder de mensen te komen;
 • aan activiteiten mee te doen;
 • een zinvolle dagvulling en/of dagstructuur te hebben.
   

Het doel is om met behulp van dagbesteding zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen en het zoveel mogelijk met anderen kunnen meedoen in de maatschappij.

Dagbesteding kan mensen helpen bij het:

 • stimuleren van sociale contacten;
 • voorkomen van sociaal isolement;
 • ontlasten van mantelzorgers;
 • leren omgaan met fysieke en/of cognitieve beperkingen;
 • handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk functioneren;
 • voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden;
 • aanleren en/of onderhouden van arbeidsvaardigheden afgestemd op de interesses en mogelijkheden van de betrokkenen.

Voor wie is dagbesteding?

Dagbesteding is voor mensen die willen meedoen aan activiteiten buitenshuis in een aangepaste omgeving. Met een aangepaste omgeving wordt bedoeld dat de aanwezigheid van professionele ondersteuning noodzakelijk is.

Hoe vraag ik dagbesteding aan?

Dagbesteding is een Wmo maatwerkvoorziening. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een indicatie krijgen van het Sociaal Team. Als u een aanvraag indient bij het Sociaal Team neemt een van de medewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens een huisbezoek kijken we samen met u welke ondersteuning nodig is uw situatie. Soms blijkt dat de ondersteuning ook uit het eigen netwerk of via een andere weg kan worden geboden en is dagbesteding niet nodig.

Eigen bijdrage

U betaalt soms een deel van de kosten voor Wmo-zorg zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen en vermogen, uw persoonlijke situatie en de kostprijs van de zorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u zelf uitrekenen wat uw eigen bijdrage wordt.