Home > Wmo zorg > Persoons Gebonden Budget (Pgb) of Zorg in Natura (ZIN)

Persoons Gebonden Budget (Pgb) of Zorg in Natura (ZIN)

Het Pgb staat voor een bepaald bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Bij bijvoorbeeld ondersteuning aan/in huis kunt u kiezen uit een Pgb of Zorg in Natura. U vraagt het Pgb aan bij het Sociaal Team. Het Pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en zij zorgen voor de betaling aan de zorgverleners. 

Uw aanvraag verloopt als volgt:

  1. Als u ondersteuning nodig heeft voor uzelf, uw kind of in uw gezin, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team;
  2. Samen bekijken we welke ondersteuning / passende (specialistische) zorg u nodig heeft;
  3. Wanneer u samen met het Sociaal Team beslist dat er geen Zorg in Natura is die aansluit bij uw vraag komt u in aanmerking voor een Pgb.

Voorwaarden Pgb

Voorwaarden om voor een Pgb in aanmerking te komen:

  • U kunt duidelijk motiveren waarom u een Pgb wilt;
  • U maakt een overzicht waarin staat hoe u uw Pgb gaat besteden en welke kosten hieraan verbonden zijn;
  • U gebruikt een Pgb voor de diensten van de organisatie óf voor ondersteuning uit uw sociale netwerk;
  • Een Pgb mag niet duurder zijn dan dezelfde zorg in natura (ZIN);
  • Een Pgb is altijd inclusief vervoer of andere bijkomstige zaken;
  • Een Pgb kan alleen worden afgegeven voor niet gecontracteerde aanbieders;
  • De hoogte van uw Pgb wordt bepaald door het Sociaal Team. 

Als u een Pgb heeft

Als u een Pgb heeft toegewezen gekregen, kunt u afspraken gaan maken met uw zorgverlener. U maakt met hen een zorgovereenkomst. Dit is een contract, met afspraken tussen u en degene die zorg verleent. Deze overeenkomst stuurt u op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U geeft aan de SVB door hoeveel er betaald moet worden. De SVB betaalt vervolgens uw zorgverlener.

Meer informatie, formulieren en voorbeelden van zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.