Home > Wmo zorg > Woningaanpassing

Woningaanpassing

Heeft u moeite met het zelfstandig wonen in uw woning door ziekte, uw handicap of beperking? Dan kunt u baat hebben bij een woningaanpassing. U kunt hierbij denken aan verhuizen, een traplift, het verwijderen van drempels of aanpassingen in de badkamer. Maar ook aan een tillift of doucherolstoel. Het doel van het verstekken van een woningaanpassing is dat u ondanks uw beperkingen op een normale manier gebruik kunt maken van de woning.

Voor wie is het?

U komt mogelijk in aanmerking als u beperkingen ondervindt in uw zelfredzaamheid in en om de woning. Bijvoorbeeld, wanneer u zich niet op een normale manier in huis kunt verplaatsen of niet goed gebruik kunt maken van sanitair. Of wanneer de toegang tot de woning een probleem oplevert.

De gemeente bekijkt samen met u wat de goedkoopste, passende oplossing is voor uw woonprobleem. De gemeente hanteert hierbij het primaat van verhuizen. Verhuizen is vaak de goedkoopste oplossing. In dat geval komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Een woningaanpassing moet vooraf worden aangevraagd. Als u zelf al iets aan uw woning heeft laten veranderen of al verhuisd bent, dan komt u mogelijk niet meer in aanmerking voor een vergoeding.

Hoe vraag ik een woningaanpassing aan?

Woningaanpassing is een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo-zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een indicatie krijgen van het Sociaal Team.  Als u een aanvraag indient bij het Sociaal Team neemt een van de medewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens een huisbezoek kijken we samen met u welke ondersteuning nodig is uw situatie, welke belemmeringen u ervaart in de woning en wat u zelf kunt oplossen.

Soms blijkt dat de ondersteuning ook uit het eigen netwerk of via een andere weg kan worden geboden (bijvoorbeeld via Thuis in Montferland) en is een woningaanpassing vanuit de Wmo-zorg niet nodig.

Eigen bijdrage

U betaalt soms een deel van de kosten voor Wmo-zorg zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen en vermogen, uw persoonlijke situatie en de kostprijs van de zorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u zelf uitrekenen wat uw eigen bijdrage wordt.

Urgentieverklaring woning

De gemeente verstrekt geen urgentieverklaring voor een andere woning. Wel kunnen wij na een gesprek met u een indicatie voor verhuizing afgeven. Deze wordt door de woningbouwvereniging Plavei ook als urgentieverklaring gebruikt. Na de indicatie ontvangt u van ons een besluit. Dit besluit kunt u bij uw inschrijving bij woningbouwvereniging Plavei toevoegen. U moet wel zelf reageren op woningen.