Home > Zorgaanbieders

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders Wmo en Jeugdhulp 2017

Wanneer u Wmo-zorg of Jeugdhulp nodig heeft kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen. Deze aanbieder moet wel een contract hebben met de gemeente. Het Sociaal Team weet precies met welke aanbieders de gemeente een contract heeft.

Maximale keuzevrijheid

In Montferland zijn er 130 aanbieders van Wmo-zorg en 130 aanbieders van Jeugdhulp. Doordat er zoveel partijen zijn, houdt u keuzevrijheid. We maken met de aanbieders afspraken over de tarieven, maar niet over hoeveel ondersteuning afgenomen wordt. Daarover maken we afspraken met u, op het moment dat u ondersteuning nodig hebt. Vervolgens worden er samen met u en de aanbieder van uw keuze afspraken gemaakt hoe de hulp en ondersteuning ingevuld wordt.

Regionale samenwerking

De gemeente werkt bij de voorbereidingen, aanbestedingen en het aangaan van de overeenkomsten nauw samen met de 7 andere Achterhoekse gemeenten.