Stadsbank Oost Nederland

Veel mensen met een laag inkomen komen na financiële tegenslagen voor lange tijd in de geldproblemen. De gemeente werkt samen met de Stadsbank Oost Nederland om samen met u uw financiële situatie te verbeteren. Hierbij staat uw eigen verantwoordelijkheid centraal.

Wat kan de Stadsbank voor u doen?

De Stadsbank is geen commerciële bank zoals andere banken. Deze bank biedt een aantal diensten die het beleid van de gemeente aanvullen. Het gaat bijvoorbeeld om leningen, budgetbeheer en schuldhulpverlening. Hieronder lichten we deze diensten toe.

Leningen

Heeft u een inkomen tot 130% van het minimumloon, dan kunt u bij de Stadsbank een lening afsluiten. U kunt de lening gebruiken voor de aflossing van kleine schulden, maar ook voor de aanschaf van noodzakelijke nieuwe spullen, bijvoorbeeld een nieuw bed of vervanging van de vloerbedekking. U moet de lening natuurlijk met rente aflossen, maar de Stadsbank hoeft geen winst te maken. Deze bank rekent dus een veel lagere rente dan andere banken, online kredietverstrekkers en postorderbedrijven.

Budgetbeheer

Als u moeite heeft met omgaan met geld kunt u gebruikmaken van een budgetbeheerrekening van de Stadsbank. Dan beheert de Stadsbank uw rekening. Eerst worden uw vaste lasten betaald en u krijgt een pinpas waarmee u afgesproken bedragen kunt pinnen. De bedoeling is dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig uw financiën gaat beheren bij een andere bank. Budget beheer is vaak verplicht bij een schuldhulpverleningstraject.

Schuldhulpverleningstrajecten

Als u veel schulden heeft die u niet meer kunt aflossen, biedt de Stadsbank samen met de gemeente professionele schuldhulp. Bij schuldhulpverlening gaat het altijd om meer dan alleen bemiddeling, afbetaling en sanering van uw schulden. U gaat ook samen met de schuldhulpverlener kijken naar de oorzaak van uw schulden en wat u kunt doen om ze te voorkomen. Het is belangrijk dat u hieraan meewerkt en nieuwe schulden voorkomt. Als u dat niet doet, kan uw schuldhulpverleningstraject worden stopgezet.

Er zijn twee soorten trajecten, het minnelijke traject en het WSNP traject:

Het minnelijke traject

De Stadsbank probeert, zonder tussenkomst van de rechtbank, afspraken met schuldeisers te maken over aflossing van de schulden. Als de schuldeisers daaraan willen meewerken, start een traject van sparen, afbetalen en eventueel kwijtschelding van een restschuld. Tijdens dit traject moet uw financiële huishouding op orde zijn. Dat kan met behulp van budgetbeheer of budgetbegeleiding. Als schuldeisers niet willen meewerken aan het minnelijke traject of als u niets kunt aflossen, komt u mogelijk in aanmerking voor het WSNP- traject.

Het WSNP-traject

WSNP staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. De rechter beoordeelt of u kunt worden toegelaten tot dit traject. Onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden of fraude kan een reden zijn om het schuldsaneringstraject te weigeren. Daarnaast beoordeelt de rechter of u de verplichtingen voor de schuldsanering kunt nakomen. Als de rechtbank u toelaat, worden er afspraken met u gemaakt en krijgt u een bewindvoerder toegewezen. Die ziet erop toe dat alle gemaakte afspraken worden nagekomen. Het is een moeilijke weg, maar na ongeveer drie tot vijf jaar kunt u dan schuldenvrij zijn.

Informatie vragen of een afspraak maken

Voor meer informatie en het maken van een afspraak, kunt u een aanvraagformulier invullen op de website van Stadsbank Oost Nederland. De Stadsbank Oost Nederland werkt op locatie.

De afspraken vinden plaats op het gemeentehuis in Didam aan de Bergvredestraat 10.