Starterslening gemeente Montferland

De aangescherpte hypotheekeisen maken het voor starters moeilijker om een huis te kopen. De gemeente Montferland wil het starters makkelijker maken om een woning in de gemeente te kopen. Starters kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een Starterslening aanvragen, waarmee het makkelijker is om een woning te financieren.

Hoe het werkt

Een Starterslening overbrugt het verschil tussen het bedrag dat u met uw inkomen maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en aankoopprijs van de woning. De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen en de aankoopprijs van de woning met een maximum van € 225.000. De Starterslening wordt in opdracht van de gemeente door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt.

Uw totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een bank van uw keuze en een (aanvullende) Starterslening die u afsluit bij SVn. De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal € 30.000 bij de aankoop van een bestaande woning of nieuwbouwwoning.

De eerste drie jaar is de Starterslening renteloos en aflossingsvrij. Daarna wordt uw inkomen opnieuw getoetst. Afhankelijk van de stijging van uw inkomen gaat u dan voor de Starterslening rente betalen.

Zodra uw inkomen het toelaat, gaat u ook aflossing betalen. Als uw inkomen niet is gestegen, blijft uw Starterslening renteloos en aflossingsvrij.

Bij verkoop van de woning lost u de Starterslening af. Meer informatie op de website van SVN (www.svn.nl).

Hoe vraag ik een starterslening aan?

Indien u concrete interesse heeft in het aanvragen van de Starterslening van de gemeente Montferland, klikt u dan rechtsboven op de groene knop 'Aanvraag Starterslening' en vul het formulier in. U dient hiermee een vooraanvraag in. Als uw vooraanvraag voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u een aanvraag kunt doen bij de Svn. De starterslening wordt door de SVn verstrekt namens de gemeente. U kunt een starterslening aanvragen zo lang het gemeentelijk budget toereikend is.

De gemeente kijkt na of u aan de voorwaarden, zoals vastgelegd in de verordening, voldoet. Na een positieve beoordeling sturen wij u, via de mail, een aanvraagformulier Starterslening van SVn (met werkgeversverklaring en checklist) en een toewijzingsbrief.

Om in aanmerking te komen voor een Starterslening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent niet eerder in bezit geweest van een koophuis;
  • U gaat de koopwoning zelf bewonen;
  • U koopt een nieuwe of bestaande woning in de gemeente Montferland;
  • De maximale koop(/-aanneem)som voor de aankoop van een bestaande of nieuwbouwwoning bedraagt van € 225.000,-, inclusief verbeterkosten en meerwerk;
  • De maximale hoogte van de starterslening is € 30.000,00.