Subsidies Recreatie en Toerisme

Algemeen

In de gemeente Montferland worden subsidies verstrekt op basis van de Algemene Subsidieverordening. Voor de subsidies in de sector recreatie en toerisme zijn de regels verder uitgewerkt in een aparte subsidieregeling. Onderaan deze pagina vindt u de links naar zowel de verordening als de regeling.

Hoe het werkt

Bent u vertegenwoordiger van een organisatie die in Montferland actief is? Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente subsidie verlenen voor uw activiteiten. De mogelijke subsidies zijn:

 • Jaarlijkse subsidies voor evenementen die passen binnen de evenementenkalender, waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van het programma naar soort, omvang, tijd, doelgroep en locatie;
 • Budgetsubsidies voor organisaties die op basis van een van tevoren overeengekomen werkprogramma of activiteitenpakket de recreatieve en toeristische marketing en promotie van de gemeente Montferland verzorgen of van de toeristische regio waarmee de gemeente Montferland samenwerkt;
 • Incidentele subsidies voor projecten die aansluiten bij het geldende recreatieve en toeristische beleid van de gemeente Montferland en de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente verhogen;
 • Van 2021 t/m 2023: incidentele subsidies voor projecten die de toeristische en recreatieve sector in Montferland ondersteunen in de nadelige gevolgen van het coronavirus;
 • Incidentele subsidies voor springplankevenementen mits deze origineel, vernieuwend of experimenteel van aard zijn en een bijzondere toegevoegde waarde hebben voor het bestaande aanbod in de gemeente Montferland.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen er ook meerjarige subsidies worden aangevraagd, zie hiervoor de subsidieregeling onderaan deze pagina.

Hoe lang het duurt

Subsidieaanvragen voor een jaarlijks evenement of een budgetsubsidie dienen uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar te worden ingediend. Het college neemt voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar een besluit tot subsidieverlening of subsidieweigering op een subsidieaanvraag voor een jaarlijkse subsidie of budgetsubsidie. Een voorbeeld: een aanvraag voor 2024 vraagt u dus aan vóór 1 mei 2023, u ontvangt dan het besluit vóór 1 oktober 2023.

Incidentele subsidies voor springplankevenementen en projecten dienen uiterlijk 16 weken voorafgaand aan de datum waarop het evenement plaatsvindt of het project start te worden ingediend. Het college neemt uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van een subsidieaanvraag voor een incidentele subsidie een besluit tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering.

Wat u nodig hebt

Om het digitale subsidieformulier in te vullen, moet u zich legitimeren. Dit kan op twee manieren:

 • DigiD: u vraagt subsidie aan namens uw organisatie met uw persoonlijke DigiD;
 • eHerkenning: U vraagt subsidie met de eHerkenning van de organisatie.

Verder heeft u de volgende documenten nodig:

 • Een activiteitenplan;
 • Een begroting;
 • Bij een eerste aanvraag: een KVK-uittreksel van uw organisatie;
 • Bij een eerste aanvraag en indien van toepassing: de statuten van uw organisatie.

Goed om te weten

Er is sprake van subsidieplafonds, deze worden jaarlijks gepubliceerd. Zodra het plafond is bereikt, worden nieuwe subsidieaanvragen geweigerd.

Hieronder vindt u de links naar de Algemene Subsidieverordening van Montferland en de subsidieregeling voor Recreatie en Toerisme, tevens vindt u hier de pdf geldende recreatieve en toeristische beleid van de gemeente Montferland:

Heeft u nog vragen over bovenstaande werkwijze? Neem dan contact op met Marianne Kock, beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme, via m.kock@montferland.info of via (0316) 291 340.