Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Hoe het werkt

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Dat vindt u bovenaan deze pagina.

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft in januari 2021 of een andere maand naar keuze (keuze: januari tot met september 2021) ten minste 30% minder inkomen dan in dezelfde maand in 2020;
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen;
  • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen;
  • U heeft op dit moment minder dan € 12.950 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner, en de waarde van beleggingen of bitcoins;
  • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet;
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
Vragen?

Voor meer informatie kunt u maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur bellen met het cluster Werk & Inkomen, te bereiken via telefoonnummer (0316) 291 372. U kunt uw vraag ook mailen naar het e-mailadres: bbz@montferland.info.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten;
  • uw inkomen op dit moment;
  • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Hoe lang het duurt

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met september 2021 aanvragen. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Let op: onze gemeente krijgt (vooralsnog) beperkte middelen van het Rijk om deze regeling uit te voeren. Om die reden hebben wij een zogenaamd budgetplafond ingevoerd. Dit kan voor u het gevolg hebben dat u niet de volledige toekenningsperiode de TONK uitkering krijgt. U krijgt hierover bericht indien dit het geval is.