Trouwen in het buitenland

Gaat u in het buitenland trouwen? Het is belangrijk dat u daar kunt aantonen dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met iemand anders. Dit doet u met een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaringen kunt u aanvragen bij de gemeente.

Hoe het werkt

  • Als u in Nederland woont, vraagt u de verklaring aan bij de gemeente waar u woont;
  • Als u als Nederlander in het buitenland woont en wel in Nederland gewoond hebt, vraagt u bij een RNI-gemeente een uittreksel op.;
  • Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u gaat trouwen.

Wat u nodig hebt

  • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.

De gemeente kan vragen om de volgende documenten van u en uw partner:

  • Een recent afschrift van de geboorteakte;
  • Als u eerder getrouwd bent geweest: een echtscheidingsakte of overlijdensakte;
  • Als u of uw partner in het buitenland woont: een bewijs uit dat land met daarop uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat.

Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms moet u buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

Wat het kost

Verklaring van huwelijksbevoegdheid  € 24,30