Uitkering aanvragen

Er zijn verschillende soorten uitkeringen. Leest u deze pagina goed door. Als u een uitkering wilt aanvragen dan kunt u klikken op de link bij uw situatie past.

Hoe het werkt

Op de website van Rijksoverheid kunt u lezen wanneer u recht hebt op een uitkering. Om te bepalen of u mogelijk recht heeft op een uitkering van de gemeente Montferland kunt u zich melden voor bijstand (een uitkering). 

Als u werkloos wordt, moet u eerst een werkloosheidsuitkering (WW) aanvragen bij UWV. De hier genoemde regelingen gelden dan (nog) niet.

Verhuist u uit een andere gemeente naar Montferland en wilt u een uitkering aanvragen? Neem dan eerst contact met ons op voor het verkrijgen van een PIN-verklaring. Deze heeft u nodig om een sociale huurwoning te kunnen huren. Voordat u de PIN-verklaring krijgt, moet u kunnen aantonen dat u naar werk heeft gezocht in de gemeente Montferland.

Bent u jonger dan 27 jaar, dan heeft u in principe geen recht op een uitkering, maar moet u onderwijs volgen. Als u geen onderwijs kunt volgen, dan is in bepaalde gevallen toch een uitkering mogelijk. U moet dan in ieder geval kunnen aantonen dat u niet verder leer- en schoolbaar bent. Daarvoor moet u minimaal twee verklaringen van verschillende erkende onderwijsinstellingen kunnen aanleveren. En in sommige gevallen ook een verklaring van een arts, waaruit blijkt dat u niet naar school kunt.

Andere uitkering

Bent u vóór 1 januari 1965 geboren en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dan heeft u misschien recht op een andere uitkering, namelijk een IOAW-uitkering:

Aanvragen

Als u een uitkering aanvraagt dan doen wij ons best om binnen 8 weken een beslissing te nemen over uw uitkeringsaanvraag. Het kan voorkomen dat we dat niet redden. U kunt ons dan om een voorschot op de uitkering vragen. Dit kan alleen als u de belangrijkste gegevens hebt ingeleverd. De behandeling van uw aanvraag loopt vlotter wanneer u direct alle gevraagde gegevens aanlevert en snel reageert op eventuele vragen van de gemeente. Als u de gevraagde gegevens niet op tijd aanlevert, dan kunnen we uw aanvraag buiten behandeling laten. U heeft dan ook geen recht op een voorschot.

Wat u nodig hebt

Er wordt bij een melding bijstand aangegeven welke documenten u nodig kunt hebben om het formulier te versturen. Denkt u eraan dat deze documenten digitaal moeten worden bijgevoegd

Goed om te weten

Houdt u er rekening mee dat bij een melding bijstand uw DigiD-sessie maximaal 15 min. duurt. Heeft u meer tijd nodig om het formulier in te vullen (bijvoorbeeld omdat u de benodigde bijlagen niet bij de hand heeft) dan wordt het formulier afgesloten en moet u opnieuw inloggen.

Hoogte van uw uitkering

Hoeveel u krijgt is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. De bijstandsnorm geeft aan hoeveel bijstandsuitkering u kunt krijgen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de actuele bijstandsnormen. Hier leest u ook meer over de kostendelersnormen. De hoogte van de uitkering wordt meestal twee keer per jaar aangepast, meestal op 1 januari en op 1 juli.

Tips

Neem contact op met de gemeente als u twijfelt of u recht heeft op een uitkering.