Uitkomsten onderzoek totstandkoming huurovereenkomst opvanglocatie Nieuw-Dijk

In februari 2024 is een extern onderzoeksbureau gestart met een onderzoek naar de totstandkoming van de huurovereenkomst voor de opvang van Oekraïense ontheemden in het voormalig restaurant Steak’m in Nieuw-Dijk. De aanleiding voor dit onderzoek was een klacht die uiteindelijk leidde tot een melding van een vermoeden van een integriteitsschending.

Het doel van het onderzoek was om zowel ambtelijk als bestuurlijk de totstandkoming van de huurovereenkomst onder de loep te nemen. Het onderzoeksbureau Berenschot heeft de afgelopen maanden dit onderzoek uitgevoerd en nu het definitieve rapport opgeleverd. Het rapport is op 5 juni gepresenteerd aan het presidium. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat alle aspecten van de klacht geen stand houden. De burgemeester treft geen blaam. Wel is gebleken dat het proces rondom de totstandkoming van de overeenkomst zowel ambtelijk als bestuurlijk rommelig verliep.  Er was een grote tijdsdruk om opvangplekken te realiseren.

De burgemeester werd steeds meer betrokken bij uitvoeringsgerichte zaken terwijl dit niet zijn rol was. Ook waren ondanks de bestuurlijke afstemming de precieze afspraken onduidelijk. Uit het rapport blijkt dat er enkele verbeterpunten zijn op de ambtelijke en bestuurlijke processen.  Deze verbeterpunten zijn en worden opgepakt. Burgemeester Harry de Vries is blij dat de klacht met dit rapport afgerond is. “Ik heb waardering voor de wijze waarop medewerkers de zaken hebben opgepakt. Ik neem verantwoordelijkheid voor de zaken die niet goed zijn gegaan. Het doet me goed om te zien dat sinds november 2023 het nieuwe management deze processen al beter gestructureerd heeft. Hopelijk kunnen we ons nu weer richten op het bieden van opvangplekken voor mensen die vluchten voor bijvoorbeeld oorlog.”