Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

De voorlopige verkiezingsuitslag is bekend. De definitieve uitslag wordt op 21 maart gepubliceerd.

De voorlopige verkiezingsuitslag laat de volgende zetelverdeling zien: 

CDA: 6 zetels
Lokaal Belang Montferland: 3 zetels
Lijst Groot Montferland: 5 zetels
PvdA: 3 zetels
VVD: 2 zetels
D66: 1 zetel
Helder: 5 zetels

De opkomstpercentage was 51,83%. 

Uitslagenavond gemeente Montferland

P22 - proces-verbaal verkiezingsuitslag

Publicatie documenten verkiezingsuitslag