Uittreksel persoonsgegevens BRP

Algemeen

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Hoe het werkt

In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • geboortedatum.

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • Uzelf;
 • Uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar;
 • Iemand die aan u een machtiging heeft gegeven om het uittreksel namens hem/haar aan te vragen. 

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • De reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
 • De volledige naam van u zelf en van de gemachtigde;
 • Uw handtekening;
 • De handtekening van de gemachtigde.

Daarnaast moet degene aan wie u de machtiging afgeeft een kopie van uw identiteitsbewijs en zijn eigen originele identiteitsbewijs meenemen naar de aanvraag.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Hoe lang het duurt

Vraagt u het uittreksel persoonlijk aan, dan krijgt u het meteen mee. Ook als u iemand hiervoor machtigt. Vraagt u het digitaal of schriftelijk aan, dan duurt dit 1 tot 3 werkdagen. Het uittreksel ontvangt u dan per post.

Digitaal kunt u het uittreksel snel en eenvoudig aanvragen door op de knop 'Aanvraag uittreksel BRP' te klikken. Een uittreksel wordt altijd op beveiligd papier afgedrukt en kan daarom niet digitaal toegestuurd worden.