Veelgestelde vragen

Ik ben geen eigenaar en/of gebruiker (meer) van het pand, maar krijg toch een aanslag OZB waarom?

De aanslag OZB stuurt de gemeente aan degene die op 1 januari  eigenaar en/of gebruiker is van het pand. Bij de eigenaar gaat de gemeente uit van de gegevens die in het kadaster zijn geregistreerd. Bij de gebruiker gaat de gemeente uit van de gegevens uit de Kamer van Koophandel of van de verhuurder.

Veranderingen (verkoop van de woning, overlijden, beëindiging huur niet-woning) in de loop van het jaar, dus ná 1 januari, zijn niet van invloed op het te betalen bedrag aan OZB van dit jaar. Het aanslagbedrag moet u gewoon betalen. Verkoopt u de woning in de loop van het jaar? Dan verrekent de notaris meestal een deel van uw OZB met de koper. De gemeente staat hier buiten.

Heeft u uw pand al verkocht of niet meer in gebruik vóór 1 januari? Zijn de gegevens op het aanslagbiljet niet juist? Neem dan contact op met het cluster belastingen-WOZ, telefoonnummer:

0316-291 – 391 (keuze belastingen/WOZ). Dan kijken we samen of een bezwaarschrift nodig is.

Kan ik een taxatieverslag ontvangen?

U kunt het taxatieverslag opvragen via de website van de gemeente Montferland, onder het kopje WOZ-loket. Hiervoor is wel een DigiD nodig. Het verslag is alleen in te zien met de DigiD van degene op wiens naam het aanslagbiljet staat. Hebt u geen DigiD, dan kunt u het taxatieverslag ook telefonisch opvragen. Bedrijven kunnen het taxatieverslag opvragen door het aanslagnummer en bedrag in te geven.

Op mijn taxatieverslag staan geen of minder dan drie vergelijkbare verkochte woningen afgedrukt.

Het kan wel eens voorkomen dat er voor bepaalde woningen heel weinig vergelijkbare woningen verkocht zijn, waardoor het taxatieverslag er geen drie vermeldt. Kunt u geen taxatieverslag inzien of u heeft vragen? Stuurt u dan een e-mail naar belasting@montferland.info of bel de gemeente (0316-291 391 keuze belastingen/WOZ). Vermeld het object waar het om gaat.

Ik ben het niet eens met de door jullie vastgestelde waarde, deze is te hoog/te laag. Hoe komen jullie daaraan?

De waarde van het pand is de marktwaarde. Bij de waardebepaling is gekeken naar de verkoopprijs van vergelijkbare panden die rond 1 januari vorig jaar (de waardepeildatum) zijn verkocht. Welke panden dit zijn, ziet u op het taxatieverslag.

Bent u het, na het raadplegen van het taxatieverslag, nog niet eens met de waarde? Belt u dan even met de gemeente, 0316 – 291 391 (keuze belastingen/WOZ). De taxateur zal de waarde opnieuw beoordelen en daarna contact met u opnemen. U kunt ook een e-mail sturen naar belasting@montferland.info 

Ik heb vorig jaar bezwaar ingediend, toen is mijn waarde verlaagd en nu is hij weer aangepast. Hoe kan dit?

De waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Hierbij mag niet gekeken worden naar voorgaande jaren. De gerealiseerde verkopen rond 1 januari (waardepeildatum) van vorig jaar worden hiervoor gebruikt. De waarde wordt dus onafhankelijk van het jaar daarvoor bepaald. Bent u van mening dat er ook dit jaar geen rekening is gehouden met uw eerdere bezwaar, neemt dan even telefonisch contact op met de gemeente (0316 – 291 391 keuze belastingen/WOZ) om samen te beoordelen of de waardestijging terecht is.

In de krant heb ik gelezen dat de waarde .. % gemiddeld zou zijn gestegen, maar mijn woning is veel meer of minder waard. Hoe kan dit?

Gemiddelde waarden zijn nooit precies toe te passen op de waarde van uw eigen woning. Landelijke gemiddelden (van alle gemeenten) zijn niet te vergelijken en te gebruiken voor de gemeente Montferland. Het gemiddelde van Montferland hoeft ook niet voor u te kloppen. In bepaalde wijken zullen de prijzen harder gedaald of gestegen zijn dan in andere wijken. De waardeontwikkeling kan per wijk, buurt of woning afwijken. De woningmarkt heeft zich na de kredietcrisis nagenoeg volledig hersteld en dat zien we door gestegen verkoopprijzen.

WOZ-waarden zijn toch openbaar? Hoe kan ik deze opvragen?

Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. U kunt de WOZ-waarden van alle woningen binnen Nederland raadplegen op www.woz-waardeloket.nl

Let hierbij goed op de waarde peildatum.

Eenmaal op het WOZ-waardeloket is het opvragen van de WOZ-waarde vrij eenvoudig; u kunt hiervoor het adres of postcode-huisnummer van het te raadplegen object invullen. Dit object zal ook geel gearceerd worden op de kaart. Vervolgens kunt u ook op de kaart objecten aanklikken die u wenst te raadplegen.

Hoe zit het met de WOZ-waarde in verhouding tot de te betalen OZB?

De waardeontwikkeling van uw woning heeft weinig invloed op de hoogte van uw aanslag OZB. Deze kan bij een gestegen WOZ-waarde hetzelfde of zelfs lager zijn dan het voorgaande jaar. Dat heeft te maken met de hoogte van de OZB-tarieven die zijn vastgesteld om de begrote belastingopbrengsten te realiseren.

Ik heb nog geen aanslag OZB ontvangen en andere mensen in mijn omgeving wel

Heeft u zich misschien aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid?  Dan wordt de aanslag digitaal naar u verzonden. U kunt de emailmeldingen aanzetten, dan ontvangt u automatische een mail als er een nieuwe aanslag/brief in uw berichtenbox staat.

Kan ik nog meedoen aan automatische incasso?

Ja, dat is mogelijk. U kunt dit online via onze website aanvragen, onder het kopje Online regelen: automatische incasso aanvragen. Als wij uw aanvraag op tijd ontvangen dan kan het aanslagbedrag nog in 9 termijnen worden geïncasseerd. De eerste incasso termijn is eind maart van elk jaar.

Ik heb vorig jaar automatische incasso aangevraagd, moet ik nog iets doen?

Nee, als u vorig jaar automatische incasso hebt aangevraagd, dan geldt dat ook voor dit jaar en de komende jaren. U hebt namelijk een doorlopende automatische incasso afgegeven. Dit vindt u terug op het aanslagbiljet.

Ik wil mijn rekeningnummer voor de automatische incasso wijzigen

Het rekeningnummer kan ook gewijzigd worden via de site van gemeente Montferland onder het kopje Online regelen automatische incasso aanvragen

Ik wil mijn automatische incasso beëindigen?

Dat kan via de site van gemeente Montferland, onder het kopje Online regelen: Automatische incasso aanvragen