Veelzijdig in beweging bij inspiratiesessie: ‘Sporten hebben meer gemeen dan ze verschillen’

Onlangs vond in Turn- en Sportcentrum Montferland de inspiratiesessie ‘Veelzijdig in beweging!’ plaats. Meer dan 30 aanwezige trainers, bestuurders, docenten, professionals uit de gezondheidszorg en andere geïnteresseerden maakten kennis met het gedachtegoed van breed motorisch opleiden via het Athletic Skills Model en het programma de SportCross.

Breed motorisch opleiden is op dit moment in de sportwereld een hot item. Het is algemeen bekend dat het bewegingsonderwijs achteruit gaat. En dan hebben we het nog niet gehad over het verdwijnen van het buitenspelen door de jeugd en het aantal beeldschermen dat door een gemiddeld huishouden rondzwerft. Iedereen vindt dat hier verandering in moet komen, maar hoe gaan we dit bewerkstelligen? De inspiratiesessie ‘Veelzijdig in beweging!’ probeerde daar een eerste antwoord op te geven. Het is belangrijk om meer verbindingen tussen sporten te gaan leggen om meer veelzijdigheid in beweging te krijgen, want: ‘sporten hebben meer gemeen dan ze verschillen’.

Complimenten voor de sportaanbieders

Ruth Mijnen, wethouder sport, gaf het startschot van de inspiratiesessie. In haar openingswoord gaf ze aan verheugd te zijn dat er na de lockdowns weer een fysieke inspiratiesessie als deze mogelijk is. Ze bedankte en complimenteerde de aanwezigen met hun flexibiliteit en creativiteit om ook tijdens de lockdowns hun sporters in beweging te houden. Daarnaast sprak ze de wens uit dat er ook in Montferland veelzijdige beweegprogramma’s gaan ontstaan door nog meer samenwerking en verbinding tussen sportaanbieders.

Kennismaking met het Athletic Skills Model

Vervolgens liet Yordi Vermaat – education manager bij Athletic Skills Company – op inspirerende wijze de deelnemers kennis maken met het Athletic Skills Model. Het Athletic Skills Model (ASM) is een andere manier van denken over bewegen voor de top- & breedtesport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. Het is een wetenschappelijke én praktisch onderbouwde visie. In deze visie zijn spel en plezier gekoppeld aan motorisch leren, met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie.

Tien grondvormen van bewegen

Het model maakt onderscheid in sporten op basis van de tien grondvormen van bewegen, ook wel de ‘Schijf van 10’ genoemd. Vermaat licht toe: ‘Elke sport bevat een aantal van deze grondvormen, maar mist er ook een paar’. Zo noemde hij het voorbeeld van een triatleet: ‘Omdat een triatleet zwemt, fietst en loopt zien we deze sporter vaak als een echte veelzijdige multisporter. Als je echter de tien grondvormen van bewegen er bij pakt, dan traint een triatleet maar twee van deze grondvormen.’ Volgens Vermaat kan de triatleet zich verder verbeteren door ook andere vormen in de training te integreren: ‘Op deze manier gaat de triatleet profiteren van de voordelen van veelzijdig bewegen. Het leidt tot meer plezier, betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en ook tot minder vroegtijdige sportverlaters’.

AFC Ajax als voorbeeld

Om de voordelen van veelzijdig bewegen te onderbouwen presenteerde Vermaat diverse uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoeken. Zo toont onderzoek van Fransen (2012) aan dat de motorische ontwikkeling van een sporter die 6x per week één sport eenzijdig traint, gelijk is ten opzichte van een sporter die 2x per week gevarieerd traint via drie verschillende sporten. Zijn nadrukkelijke oproep aan de aanwezigen was dan ook om de verbinding met elkaar te gaan zoeken om samen veelzijdige beweegprogramma’s op te gaan zetten. Vermaat: ‘AFC Ajax is al vele jaren succesvol met de toepassing van veelzijdig bewegen aan de slag in hun jeugdopleiding. Zo beoefenen de F- en E-jeugdspelers van Ajax 45% van de trainingstijd andere sporten trainen dan alleen voetbal.’

Zelf aan de slag

Na de theorie kwamen de deelnemers aan de inspiratiesessie zelf in beweging in de mooie hal van Turn- en Sportcentrum Montferland. In korte tijd liet Vermaat de deelnemers kennis maken met vele spel- en oefenvormen om het veelzijdig bewegen te integreren in hun eigen training. Voor veel deelnemers was het uitvoeren van de spel- en oefenvormen een flinke uitdaging. De uitvoering verliep veelal niet vlekkeloos en zorgde voor veel lachende gezichten bij de deelnemers. Volgens Vermaat is dat niet erg: ‘De oefeningen dienen juist in eerste instantie niet vlekkeloos te verlopen. Door meerdere grondvormen van bewegingsvormen te oefenen verbetert juist de motorische ontwikkeling. Als de oefening vlekkeloos verloopt, dan is het een kunstje. Het is dan belangrijk om nieuwe bewegingsvormen toe te voegen om de motorische ontwikkeling verder te stimuleren’.

Kennismaking met de SportCross

Als laatste gedeelte van de inspiratiesessie verteleden Geeke Barmentloo en Ati Beunk van Achterhoek Younited de deelnemers meer over het recent ontwikkelde multisportprogramma de Sport Cross. De Sport Cross is een breed motorisch beweegprogramma voor jongeren en een concrete invulling van het gedachtegoed van breed motorisch opleiden.

Op weg naar veelzijdige beweegprogramma’s

Tijdens de derde helft wisselden de deelnemers onder het genot van een drankje en een gezond hapje hun (leer)ervaringen uit. Ook ontstonden hier de eerste verbindingen om samen veelzijdige beweegprogramma’s in Montferland neer te gaan zetten.

Na de succesvolle inspiratiesessie zijn Open Club De Nevelhorst en de gemeente Montferland van plan om een verdere verdieping op de inspiratiesessie ‘Veelzijdig in eweging’ te gaan organiseren. Geïnteresseerden in een vervolg op breed motorisch opleiden kunnen contact opnemen met Dennis Weijers, beleidsmedewerker gezonde leefstijl bij de gemeente Montferland, via d.weijers@montferland.info of (0316) 291 327.

Afbeelding

inspiratiesessie veelzijdig in beweging