Veiligheid en ondermijning

Tips voorkomen criminaliteit

Uw buurt veilig houden

Er zijn drie dingen die u kunt doen om uw buurt veilig te houden.

Opletten

Let op een van deze signalen:

 • Buren geven plotseling veel geld uit aan een dure auto, luxe vakanties of andere dure dingen.
 • Er is verdachte activiteit in en rond het huis op vreemde tijdstippen (denk bijvoorbeeld aan de hele nacht licht aan, apparatuur, jerrycans of potgrond die naar binnen wordt gedragen, dezelfde mensen die om de 10 à 12 weken het pand bezoeken of een geblindeerde bestelbus voor de garagepoort).
 • Rolluiken die altijd dicht zijn, afgeplakte ramen of vocht op de ramen.
 • Stroomuitval of spanningsdips door overbelasting van het netwerk.
 • Let ook op een sterke, vreemde geur, voortdurend zoemen van installaties en extra ontluchtingspijpen in het dak.
 • Ziet u regelmatig dezelfde mensen die niet in uw buurt wonen, met steeds weer anderen in de straat? Zeker als die mensen nerveus, gejaagd of op hun hoede zijn, kan dat duiden op drugshandel.

Opschrijven

Schrijf opvallende gegevens op zoals kentekens van auto’s en kenmerken van verdachte personen.

Bellen

Meld uw vermoedens bij de lokale politie via tel. (0900) 88 44. Blijf verder op de achtergrond, ga niet zelf de held uithangen. Als de politie behoefte heeft aan meer informatie, hoort u dat vanzelf. Wilt u anoniem blijven? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem: via tel. (0800) 7000.

Meer weten?

Meer tips om problemen in uw buurt of pand te voorkomen, vindt u op de website van Wat Staat Er Op Het Spel. Daar vindt u ook een voorbeeld huurcontract en video’s met echte verhalen uit de praktijk.

Meer tips vindt u op onze pagina 'Tips voorkomen criminaliteit'.

Drugs in uw buurt herkennen

Maak drugs in uw buurt kansloos. Drugshandel, wietteelt of de productie van andere drugs raakt u als buurtbewoner altijd. Overlast door stank, lekkage en vervuiling bijvoorbeeld. Uw buurt verloedert. En dat geeft een gevoel van onveiligheid, voor uzelf of uw kinderen.

Maak drugs in uw buurt kansloos!

Een huis in een buurt met drugscriminaliteit is moeilijk te verkopen en wordt minder waard. Als u naast een drugslab of wietplantage woont, is er serieus brand-, explosie- of verstikkingsgevaar. Chemisch afval van drugslabs wordt vaak gedumpt in de natuur en kan vervuiling maar ook brandwonden veroorzaken als u ermee in aanraking komt. Zet uw buurt dus niet op het spel door drugs in uw omgeving toe te staan. Meld het gewoon. Beter voor uw buurt. Beter voor uzelf.

Het kan ook in uw buurt gebeuren

Drugspanden, wietzolders en druglabs zijn overal. Op het platteland en in de stad. In keurige wijken en in minder goede wijken. Afgelegen of dicht bewoond. De politie doet er alles aan om drugshandel en -productie tegen te gaan. Omdat de ellende die erdoor ontstaat in de omgeving, enorm is. Daar hebben ze uw hulp hard bij nodig!

Niet alleen daders lopen gevaar, u ook

In een buurt waar drugs wordt gedeald of hennep wordt geteeld, lopen niet alleen de daders gevaar. Een paar voorbeelden waarmee u ook als onschuldige buurtbewoner te maken kunt krijgen:

 • criminelen en drugsverslaafden zorgen voor overlast, spanning en een onveilige sfeer;
 • waardevermindering van uw huis door leegstand en verloederen van de buurt;
 • stankoverlast, lekkages en schimmel;
 • stroomstoringen en brand-, explosie- en verstikkingsgevaar door ondeskundige montage, kortsluiting of overbelasting;
 • brandwonden, vergiftiging of ernstige milieuvervuiling door het dumpen van chemisch afval.

Meer informatie vindt u op de pagina 'Tips voorkomen criminaliteit'.

Wat is ondermijning?

Er is sprake van ondermijning als (criminele) activiteiten de democratische rechtstaat aantasten. Zoals bij ideologisch aangedreven extremisme en zware georganiseerde criminaliteit waar financiële en machtsmotieven aan ten grondslag liggen, zoals georganiseerde drugscriminaliteit, corruptie en witwassen. Zaken die vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de samenleving ondermijnen.

Veilig buitengebied

In de gemeente Montferland zijn we begin dit jaar gestart met de publiek-private samenwerking 'Veilig Buitengebied'. Hier bundelen zich de krachten van gemeente, bewoners, ondernemers en deskundigen de krachten samen in de strijd tegen ondermijning.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO Oost-Nederland) heeft in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) Veilig Buitengebied (VB) ontwikkeld. Dit is een Publiek-Private Samenwerking tussen een groot aantal (lokale) belanghebbenden zoals gemeenten, politie, brandweer, bewoners, agrariërs, omgevingsdienst, RIEC, natuur en landschapsbeheerders, etc.

Criminelen benaderen 15% van de agrariërs in het buitengebied

De meest recente cijfers tonen aan dat circa 15% van de agrariërs in het buitengebied wordt benaderd door criminelen, omdat:

 • de bevolking in het buitengebied krimpt;
 • veel boeren en agrariërs moeite hebben financieel het hoofd boven water te houden;
 • leegstaande schuren een gewild object voor hennepteelt of xtc-labs zijn;
 • drugsafval gedumpt wordt;
 • er minder toezicht is door gebrek aan mankracht.

Samenwerken om criminaliteit tegen te gaan

De samenwerkingspartners in de PPS Veilig Buitengebied werken samen om het platteland zoveel mogelijk vrij te houden van (georganiseerde) criminaliteit.

Zie voor meer informatie de website van PVO Oost Nederland.

Wat kan je er zelf aan doen?

Met elkaar letten op een veilig buitengebied

In het buitengebied staan steeds meer panden leeg. Lege panden en stallen nodigen criminelen uit om te komen kijken en deze panden te “huren” voor drugsproductie. Verhuur je een pand? Weet wie je in huis haalt. Te hoge vergoeding voor de huur van een schuur zijn vaak te mooi om waar te wezen.

Met elkaar letten op een veilig buitengebied

Er staan veel panden leeg in het buitengebied. Lege loodsen en stallen nodigen criminelen uit om te komen kijken en deze panden te ‘huren’ voor drugsproductie.

Verhuur je een pand? Weet wie je in huis haalt!

Het lijkt zo mooi: je loods of stallen verhuren. Geen omkijken naar, denk je. Maar pas op:

als er in jouw pand drugs wordt geteeld, geproduceerd of verhandeld, ben je als eigenaar voor de wet medeplichtig. Of je het nu weet of niet.

Je kunt maar 1x Nee zeggen!

Heb je eenmaal ja gezegd tegen criminelen dan is er vaak geen weg meer terug. De criminelen kunnen bedreigen en chanteren; er staat voor hen veel geld op het spel.

Let op: dit staat er voor jou op het spel

 • Vrijwel altijd veroorzaken je huurders schade aan het pand, waarvoor jijzelf opdraait. Als er brand uitbreekt, ben je mogelijk niet verzekerd voor de schade.
 • Grote kans dat je pand een periode wordt gesloten op last van de burgemeester. Dan mis je huurinkomsten én krijg je een slechte naam.
 • Je kunt verantwoordelijk worden gehouden voor het faciliteren van misdrijven, zoals vervuiling van het milieu.

Kortom: jij als verhuurder loopt grote risico’s.

Je kunt veel problemen voorkomen met de volgende maatregelen

 • Laat de verhuur van jouw bedrijfspand bij voorkeur regelen door een erkende makelaar.
 • Zorg dat de papieren kloppen. Laat een huurcontract ondertekenen, maak zelf een kopie van het originele identiteitsbewijs en controleer op echtheid.
 • Accepteer nooit contante betalingen en/of stortingen en vraag om een borg.
 • Neem in het huurcontract op dat je ieder kwartaal komt inspecteren en doe dit ook.
 • Neem ook op dat constatering van teelt en productie van drugs de politie wordt ingeschakeld en het huurcontract wordt beëindigd.
 • Onderhoud goed contact, met de huurder én met de buren.

Let ook op activiteiten in jouw buurt

Zie je in een (leegstaande) boerderij van jouw buren of in de buurt ineens veel activiteit? Veel busjes op het erf, veel mensen die op het erf rondlopen, brandt er ’s avonds en/of ’s nachts licht in de stallen? Dan is er mogelijk sprake van criminele activiteiten. Vraag je buren ernaar of als je het echt niet vertrouwt, maak dan direct een melding.

Ik wil een verdachte situatie melden

Veiligheid en ondermijning

Verdachte situaties kunt u voortaan direct melden bij de gemeente Montferland via het online meldpunt 'Meld een verdachte situatie'.  Een dergelijke melding kan bijvoorbeeld gaan over vermoedens van drugshandel, hennepkwekerij of witwassen. Denk hierbij aan signalen als een (leegstaand) huis waar onbekenden op vreemde tijden in en uit lopen. Of u ruikt ergens een zoetige anijsachtige geur of juist een zurige geur. Of dat bedrijf waar nooit klanten aanwezig zijn maar waarvan de eigenaar wel in een dure auto rijdt. Door dit te melden bestrijden we samen (georganiseerde) misdaad binnen de gemeente. 

Ik wil een verdachte situatie melden

Meer informatie over het doen van een melding vindt u op de pagina 'meld een verdachte situatie'. 

Het belang van het meldpunt

Het openen van dit digitale meldpunt is een belangrijke stap in de aanpak van criminaliteit. Het kan zijn dat uw vermoeden klein lijkt, maar een optelsom van verschillende kleine signalen kan helpen om criminaliteit in de gemeente in beeld te brengen. Elke melding die de gemeente ontvangt wordt gebruikt om een beeld te vormen van de aard en de omvang van de situatie. Waar nodig worden de signalen besproken met samenwerkingspartners, zoals de politie. Op basis daarvan kunnen eventueel gerichte acties worden ingezet. Wordt de verdachte buurman dus direct aangehouden na uw melding? Nee.

Elk signaal speelt een belangrijke rol voor de gemeente en de politie in de aanpak van criminele activiteiten. Daarom is ook uw melding van belang om de gemeente veilig te houden.

Vertrouwelijke behandeling

Via het online formulier kan gemakkelijk melding worden gedaan door inwoners en ondernemers. Elke melding die binnenkomt wordt vertrouwelijk behandeld. Ook is er de mogelijkheid om een anonieme melding te doen bij de gemeente via het online formulier. Bij een niet-anonieme melding is het ook mogelijk om aan te geven of u een terugkoppeling wilt ontvangen van uw melding.

Wilt u liever ergens anders een melding maken? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem bij de politie of via (0900) 88 44 of bij spoedgevallen via 112.