Verhaal van bijstand

Normaal gesproken moet u zelf te veel betaalde uitkering terug betalen aan de gemeente. In sommige gevallen kan de gemeente de uitkering die aan u is betaald, ook van een ander terugvragen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’.

Wanneer verhaal van bijstand?

  • De gemeente kan geld terugvragen van uw ex-partner, als u na een scheiding een uitkering aanvraagt voor uzelf en -als u die hebt- uw kinderen;
  • De gemeente kan een aanvullende uitkering die is betaald aan kinderen tussen de 18 en 21 jaar terugvragen van de ouders;
  • De gemeente kan een uitkering die aan u is betaald, terugvragen van iemand die een schenking van u heeft gehad;
  • Komt de uitkeringsgerechtigde te overlijden, dan kan de gemeente te veel betaalde uitkering en bepaalde kosten op de erfenis verhalen.

Verhaal op ex-partner

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn verplicht elkaar tot maximaal twaalf jaar na een scheiding te onderhouden. Dat betekent dat de een de kosten voor levensonderhoud (eten, huur en dergelijke) voor de ander moet betalen, als de ander daar zelf niet toe in staat is.
Wanneer u na de scheiding geen of weinig inkomsten hebt, moet uw ex-partner, als hij of zij wél een inkomen heeft, aan u alimentatie betalen. Als u kinderen hebt, moet uw ex-partner ook alimentatie betalen voor de kinderen. Doet uw verdienende ex-partner dit niet en moet u daarom bijstand aanvragen, dan kan de gemeente die bijstand tot twaalf jaar na de scheiding verhalen op (terugeisen van) uw ex-partner.
Misschien hebben u en uw ex-partner de afspraak gemaakt dat er geen alimentatie wordt betaald. Dit heet een nihil-beding. De gemeente hoeft hier echter geen rekening mee te houden en kan de bijstand tóch verhalen op uw ex-partner.

Verhaal op ouder

Als jongere tussen de 18 en 21 jaar kun je een bijstandsuitkering voor jongeren ontvangen. Heb je hier niet genoeg aan, dan kan de gemeente je in noodgevallen ook nog een aanvullende uitkering (bijzondere bijstand) geven.
Eigenlijk moeten je ouders ervoor zorgen dat je genoeg geld hebt. Ouders zijn namelijk verplicht hun kinderen tot 21 jaar te onderhouden, dat wil zeggen de kosten voor eten en kleding en dergelijke voor ze te betalen. Maar doen je ouders dat niet en betaalt de gemeente je daarom aanvullende bijstand, dan mag de gemeente proberen om dit extra geld van jouw ouders of verzorgers terug te krijgen. Anders gezegd: de gemeente kan de bijzondere bijstand op je ouders verhalen. Oók als je van huis bent weggelopen. Bijstand verhalen op stiefouders is niet mogelijk.