Verhuizen naar Nederland

Algemeen

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Hoe het werkt

Wilt u een verhuizing naar Nederland doorgeven? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Publiekszaken via bovenstaand telefoonnummer. 

 • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
 • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
 • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
 • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN) als u nog geen BSN heeft. Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken. 

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Wat u nodig hebt

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning;
 • OfficiĆ«le documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt;
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig;
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig;
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Goed om te weten

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente. U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit;
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie;
 • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland;
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning;
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Als u geen vast woonadres hebt, vraagt u eerst een briefadres aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u binnenschipper bent of in een instelling verblijft.

Terug naar Nederland verhuizen

Ben je verhuisd naar het buitenland en wil je weer in Nederland komen wonen? Terugverhuizen kan veel tijd kosten. Je moet immers veel zaken zelf regelen. Denk aan het invoeren van je spullen, inschrijven bij de gemeente en het regelen van een zorgverzekering. Maar daar blijft het niet bij. Want wat je nog meer moet en kunt regelen hangt ook af van je persoonlijke situatie.