Verhuizing doorgeven

Algemeen

Als u naar de gemeente Montferland verhuist, moet u dat doorgeven bij de gemeente Montferland. Ook als u binnen de gemeente Montferland verhuist.

Hoe het werkt

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat (of blijft) wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing maximaal 4 weken voordat u gaat verhuizen doorgeven.

Bent u te laat met doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, uitkering of gemeentelijke belastingen.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij de gerelateerde pagina 'Verhuizen naar het buitenland' (onderaan deze pagina) staat vermeld wat u moet doen. 

Datum adreswijziging

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging;
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Wat u nodig hebt

Online doorgeven

 • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u die aan via DigiD.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

 • Uw geldige identiteitsbewijs.

Schriftelijk doorgeven (na telefonische toelichting van afdeling Publiekszaken)

 • Het verhuisformulier van de gemeente;
 • Uw handtekening op het formulier;
 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Goed om te weten

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • Iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • Zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • Een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • De ondertekende machtigingsbrief.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Tips

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner;
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.