Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

U kunt een VOG eenvoudig digitaal aanvragen. Hiervoor logt u in met DigiD. Heeft u geen DigiD? U kunt uw DigiD-inlogcode aanvragen op www.digid.nl. U kunt hier ook terecht voor vragen en antwoorden.

Hoe het werkt

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen.

VOG aanvragen via de gemeente

U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie. U levert dit volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Een verklaring omtrent het gedrag aanvragen is alleen mogelijk in het gemeentehuis in Didam.

Online VOG aanvragen

U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD. Vervolgens controleert u de gegevens en bevestigt u dat de gegevens kloppen. U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

VOG direct aanvragen bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

Iemand anders machtigen

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. Dit noemen we machtigen.

Geef in een brief aan wie u machtigt en onderteken de brief. Met deze brief gaat de gemachtigde persoon naar de gemeente.

Deze persoon moet een legitimatiebewijs van u (of een kopie daarvan) bij zich hebben. De persoon moet ook zichzelf kunnen identificeren.

VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen bij Justis. Dit kan niet bij de gemeente. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

Hoe lang het duurt

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

Wat u nodig hebt

Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier;
 • Geldig identiteitsbewijs.

Iemand anders machtigen

Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

 • Ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten;
 • Machtigingsbrief;
 • Kopie van uw identiteitsbewijs;
 • Zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Wat het kost

€ 41,35

Goed om te weten

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

 • Een toekomstige werkgever hierom vraagt;
 • U vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
 • U zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
 • U een visumaanvraag doet;
 • U lid wilt worden van een schietvereniging;
 • U verhuist naar het buitenland.

Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

Tips

Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG .

Afwijzing

Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.