Verordeningen

Alle gemeenten, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun Algemeen Verbindende Voorschriften (b.v. de Verordeningen) op de website van de overheid te publiceren.

Hoe het werkt

Op de website van de overheid kunt u de historie van de vorige verordeningen raadplegen en zoeken in regelingen van rijk, provincie, waterschappen en/of andere overheden.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen de Verordeningen vast, b.v. Algemene plaatselijke verordening (APV). Deze bevat een groot aantal bepalingen, over wat wel en niet mag met betrekking tot de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder etc.), milieu en natuurschoon.

Aanmelden

Via de  bovenstaande knop 'aanmelden'  meldt u zich aan voor de e-mailservice. Hiermee bijft u op de hoogte van berichten die door de gemeente Montferland op de website van de overheid gepubliceerd worden.