Verplichtingen bij werk zoeken

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u zo snel mogelijk weer zelf uw inkomen verdienen. Om de kans op werk te vergroten moet u zich aan een aantal verplichtingen houden. Deze verplichtingen gelden vanaf het moment dat u zich meldt voor een uitkering.

Verplichtingen

  • U moet actief solliciteren en netwerken;
  • U moet alle afspraken nakomen die met u gemaakt worden om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren;
  • Algemeen geaccepteerd werk moet u altijd aanvaarden. Ook als dit werk onder uw niveau is of niet aansluit bij uw wensen;
  • U moet voortdurend als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV. 
  • Wanneer u al langer werkloos bent, moet u ook werk accepteren waarvoor u misschien langer moet reizen;
  • Als het uw kansen op werk vergroot, moet u mogelijk scholing volgen.
  • U moet meewerken aan onderzoeken die uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt vaststellen. Zoals een medische keuring;
  • Verhuist u naar de gemeente Montferland? Dan moet u eerst in onze gemeente solliciteren, voordat u een uitkering kunt aanvragen.

Als u niet uw best doet om werk te vinden dan verlaagt de gemeente uw uitkering. Blijft u daarna nog steeds te weinig doen om werk te vinden, dan treft de gemeente strengere maatregelen. In het uiterste geval kan de gemeente uw uitkering beëindigen.

Solliciatie

Sollicitatie