Versoepeling BBZ regeling

Op zaterdag 18 december 2021 heeft er een persconferentie plaats gevonden. Tijdens de persconferentie is er nieuwe lockdown aangekondigd vanaf zondag 19 december. De Tozo regeling is met ingang van 1 oktober 2021 gestopt. Mogelijk komt u in aanmerking voor de tijdelijke BBZ-regeling. Deze BBZ- regeling is bedoeld als soepele overgang van de Tozo naar de BBZ.

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.

Verschillen vereenvoudigde Bbz en Tozo

Het vereenvoudigde Bbz verschilt op 2 punten van de Tozo:

 • De levensvatbaarheidstoets:
  Om in aanmerking te komen voor de Bbz moet een bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar zijn. Dit wordt bij de Bbz getoetst, bij de Tozo gebeurde dat niet.
 • De kostendelersnorm:
  de hoogte van de Bbz is afhankelijk van het aantal huisgenoten van 21 jaar of ouder. Hoe meer huisgenoten van 21 jaar of ouder, hoe lager uw uitkering. Dit was niet het geval bij de Tozo.
Van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 zijn de voorwaarden voor de Bbz-uitkering versoepeld (Bbz light). De vermogenstoets komt te vervallen. U kunt daarnaast met terugwerkende kracht een aanvraag doen, voor maximaal 2 maanden terug.
Dit betekent dus:
 • In januari kunt u een aanvraag doen met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2021.
 • In februari 2022 kunt u een aanvraag doen vanaf 1 januari 2022.
 • In maart 2022 kunt u een aanvraag doen over de periode vanaf 1 februari 2022.

Overige informatie

 1. Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per kalendermaand berekend;
 2. Er geldt geen vermogenstoets, de uitkering wordt direct toegekend ‘om niet’.

Voor meer informatie kunt u maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur bellen met het cluster Werk & Inkomen, te bereiken via telefoonnummer (0316) 291 372. U kunt uw vraag ook mailen naar het e-mailadres: bbz@montferland.info.

Let op! De aanpassingen gelden alléén voor nieuwe aanvragen! Voor ondernemers die vóór 1 oktober 2021 al een BBZ-uitkering ontvingen, blijven de reguliere BBZ-regels gelden.

Wat zijn de voorwaarden?

Levensvatbaarheid

De tijdelijke aanpassing is geen noodmaatregel in het kader van het economisch steun- en herstelpakket van de overheid. Dit betekent dat de levensvatbaarheid van uw onderneming vastgesteld moet worden. Er moet dus een levensvatbaarheidstoets worden uitgevoerd.
Is uw bedrijf niet levensvatbaar? Dan kunnen wij u ondersteunen in heroriëntatie. Neem hierover contact op met onze BBZ consulente via bbz@montferland.info.

Inkomen

Heeft u inkomsten uit uw onderneming of heeft u andere inkomsten? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Wij betalen uw uitkering pas uit nadat u de Inkomstenverklaring heeft ingevuld. Dat kunt u doen door het digitale formulier 'Inkomstenverklaring' in te vullen.

De inkomsten van uw partner tellen mee. U dient maandelijks via een inkomstenformulier een opgave te doen van de inkomsten van u en uw partner.

Ook is de kostendelersnorm van toepassing. Dit is een norm die geldt als twee of meer personen van 21 jaar of ouder hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, ongeacht of het om familieleden of derden gaat. De kostendelersnorm houdt rekening met de voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden.
(Jongeren tot 21 jaar, commerciële relaties, zoals huurders en kostgangers en studenten tellen niet mee voor de kostendelersnorm).

Het recht op BBZ wordt per maand vastgesteld.

Bijstandsnormen

Dit is per 1 januari 2022 netto per maand voor:

 • Gehuwden en samenwonenden:
  • Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.559,58
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: € 1.642,54
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen: € 1.361,22
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen: € 1.049,30
  • Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 850,94
  • Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 539,02
 • Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • Van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.091,71
  • Van 18 tot 21 jaar: € 269,51

Hoe kunt u Bbz aanvragen?

Ik wil Bbz aanvragen

Aanvragen bedrijfskapitaal

De tijdelijke aanpassingen van het BBZ gelden alleen voor de aanvragen en toekenning van algemene bijstand voor levensonderhoud, niet voor aanvragen bedrijfskapitaal. Vraagt u in het 4e kwartaal naast een uitkering ook een bedrijfskapitaal aan, dan geldt de regulieren BBZ-systematiek voor de vaststelling van de noodzaak en hoogte van dit bedrijfskapitaal.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u een uitkering en wijzigt er iets in uw situatie?

Gaat u in loondienst werken of heeft u meer inkomsten ontvangen dan u eerder had gemeld aan ons? Heeft u uw werkzaamheden als zelfstandige hervat en heeft u daardoor voldoende inkomsten? Of gaat u verhuizen? Geeft dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Dat kan door een e-mail te sturen naar bbz@montferland.info.

Let op! Meer informatie en de mogelijkheid tot aanvragen vindt u op de website van het Sociaal OndernemersLoket Online.