Versoepeling BBZ regeling 4e kwartaal

De Tozo regeling is met ingang van 1 oktober 2021 gestopt. Mogelijk komt u in aanmerking voor de tijdelijke BBZ-regeling. Deze treedt in werking van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 en is bedoeld als soepele overgang van de Tozo naar de BBZ.

Het BBZ verandert van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 voor de aanvraag van (alléén) algemene bijstand voor levensonderhoud op 3 punten:

 1. De uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht (maximaal 2 maanden) worden aangevraagd en toegekend;
 2. Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per kalendermaand berekend;
 3. Er geldt geen vermogenstoets, de uitkering wordt direct toegekend ‘om niet’.

Let op! De aanpassingen gelden alléén voor nieuwe aanvragen! Voor ondernemers die vóór 1 oktober 2021 al een BBZ-uitkering ontvingen en waarbij deze mogelijk verlengd wordt in het 4e kwartaal, blijven de reguliere BBZ-regels gelden.

Wat zijn de voorwaarden?

Levensvatbaarheid

De tijdelijke aanpassing is geen noodmaatregel in het kader van het economisch steun- en herstelpakket van de overheid. Dit betekent dat de levensvatbaarheid van uw onderneming vastgesteld moet worden. Er moet dus een levensvatbaarheidstoets worden uitgevoerd.
Is uw bedrijf niet levensvatbaar? Dan kunnen wij u ondersteunen in heroriëntatie. Neem hierover contact op met onze BBZ consulente via bbz@montferland.info.

Inkomen

Heeft u inkomsten uit uw onderneming of heeft u andere inkomsten? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Wij betalen uw uitkering pas uit nadat u de Inkomstenverklaring heeft ingevuld. Dat kunt u doen door het digitale formulier 'Inkomstenverklaring' in te vullen.

De inkomsten van uw partner tellen mee. U dient maandelijks via een inkomstenformulier een opgave te doen van de inkomsten van u en uw partner.

Ook is de kostendelersnorm van toepassing. Dit is een norm die geldt als twee of meer personen van 21 jaar of ouder hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, ongeacht of het om familieleden of derden gaat. De kostendelersnorm houdt rekening met de voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden.
(Jongeren tot 21 jaar, commerciële relaties, zoals huurders en kostgangers en studenten tellen niet mee voor de kostendelersnorm).

Het recht op BBZ wordt per maand vastgesteld.

Bijstandsnormen

Dit zijn per 1 juli 2021 de netto bijstandsnormen per maand voor:

 • Gehuwden en samenwonenden:
  • Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd: € 1541,00
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: € 1.627,08
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen: € 1.344.99
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen: € 1.036,79
  • Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen: € 840,78
  • Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen: € 532,58
 • Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • Van 21 tot AOW-leeftijd: €1078,70
  • Van 18 tot 21 jaar: € 266,29

Hoe kunt u aanvragen?

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanvragen vindt u op de website van het Sociaal OndernemersLoket Online.

Aanvragen bedrijfskapitaal

De tijdelijke aanpassingen van het BBZ gelden alleen voor de aanvragen en toekenning van algemene bijstand voor levensonderhoud, niet voor aanvragen bedrijfskapitaal. Vraagt u in het 4e kwartaal naast een uitkering ook een bedrijfskapitaal aan, dan geldt de regulieren BBZ-systematiek voor de vaststelling van de noodzaak en hoogte van dit bedrijfskapitaal.

Hulp bij heroriëntatie

Naast tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Sinds 1 januari 2021 kunnen wij u ondersteunen bij deze heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan een doorstart van uw bedrijf, het volgen van (om)scholing, het in loondienst gaan werken of het beëindigen van uw bedrijf. Wilt u hulp bij heroriëntatie? Stuur dan een e-mail met onderwerp 'Heroriëntatie' naar bbz@montferland.info of neem telefonisch contact met ons op via t. (0316) 291 391.

Voor meer informatie kunt u maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur bellen met het cluster Werk & Inkomen, te bereiken via telefoonnummer (0316) 291 372. U kunt uw vraag ook mailen naar het e-mailadres: bbz@montferland.info.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u een uitkering en wijzigt er iets in uw situatie?

Gaat u in loondienst werken of heeft u meer inkomsten ontvangen dan u eerder had gemeld aan ons? Heeft u uw werkzaamheden als zelfstandige hervat en heeft u daardoor voldoende inkomsten? Of gaat u verhuizen? Geeft dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Dat kan door een e-mail te sturen naar bbz@montferland.info.