Verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

De WA-verzekering voor vluchtelingen uit Oekraïne is collectief geregeld via overheidsverzekeraar Melior Verzekeringen. Schade die zij aan derden veroorzaken zijn hiermee gedekt.

De volgende categorieën van vluchtelingen komen in aanmerking voor de verzekering:

  1. Personen met de Oekraïense nationaliteit;
  2. Derdelanders die voor 24 februari 2022 rechtmatig verbleven in Oekraïne;
  3. Gezinsleden van de onder 1) en 2) genoemde personen:
    1. Huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden;
    2. Minderjarige ongehuwde kinderen (binnen of buiten huwelijk geboren of geadopteerd);
    3. Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die daarvan volledig of grotendeels afhankelijk zijn.

Schadeprocedure

Indien bovengenoemde personen schade aan derden veroorzaken en hiervoor aansprakelijk worden gesteld kunnen zij dit melden bij de gemeente die verantwoordelijk is voor hun opvang.

Looptijd

Deze verzekeringsdekking gaat met terugwerkende kracht in vanaf 24 februari 2022 en kent vooralsnog als einddatum 1 januari 2023. De verzekeringsdekking is van kracht zolang de vluchtelingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden opgevangen in Nederland. Indien de vluchtelingen asiel aanvragen, komt deze verzekeringsoplossing te vervallen. Ze zullen dan overigens vrijwel dezelfde verzekeringsdekking krijgen via het COA, zodat er ook sprake is van een vrijwel naadloze overgang.