Verzekering Menzis

De gemeente Montferland heeft voor mensen met een uitkering en andere minima een collectieve extra aanvullende ziektekostenverzekering bij Menzis afgesloten. Deze extra aanvullende ziektekostenverzekering heet het 'Garantpakket'. Het garantpakket is een extra aanvulling bovenop Menzis extra verzorgd 1, 2, 3 én Menzis tandverzorgd 1, 2 of 3.

Uw voordeel

Door u extra aanvullend te verzekeren voor ziektekosten heeft u minder ziektekosten. U hoeft dus minder vaak naar de gemeente om een aanvraag voor bijzondere bijstand voor ziektekosten in te dienen.

Wie betaalt de collectieve extra aanvullende ziektekostenverzekering?

De gemeente Montferland betaalt de kosten van het Garantpakket.

Wie komen voor het Garantpakket in aanmerking?

U moet aan de volgende voorwaarde voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor het Garantpakket:

  • Een uitkering maar geen ziektekostenverzekering bij Menzis

Als u wel een bijstandsuitkering maar geen ziektekostenverzekering van Menzis heeft, dan kunt u geen gebruik maken van de collectieve extra aanvullende verzekering. Wel kunt u dan bijzondere bijstand aanvragen voor uw ziektekosten. Als u aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoet, zal de gemeente uw ziektekosten (gedeeltelijk) vergoeden.

Een bijstandsuitkering en een Menzis ziektekostenverzekering maar u wilt geen collectieve extra aanvullende verzekering

Als u geen gebruik maakt van de 'gratis' extra aanvullende ziektekostenverzekering moet u er rekening mee houden dat dit gevolgen kan hebben bij een aanvraag voor bijzondere bijstand voor uw ziektekosten. U zult dan alleen bijzondere bijstand ontvangen voor het deel dat niet wordt vergoed door de collectieve extra aanvullende ziektekostenverzekering. De rest dient u zelf te betalen.

Hoe kom ik in aanmerking voor de collectieve extra aanvullende verzekering van Menzis?

Voor informatie of voor het doen van een deelnameverzoek aan het Garantpakket van Menzis kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken.