Voucher voor horecaondernemers in Montferland

Bent u een horecaondernemer in Montferland en is uw bedrijf geraakt door de coronacrisis? Dan komt u in aanmerking voor een voucher. Deze is bedoeld om uw bedrijf toekomstbestendiger te maken. U kunt de voucher aanvragen vanaf maandag 27 juni tot en met maandag 22 augustus. De voucher voor horecaondernemers bedraagt maximaal € 1.500.

Hoe het werkt

De voucher is uitsluitend bedoeld voor horecaondernemers gevestigd in de Gemeente Montferland, die:

 • negatief zijn geraakt door de coronacrisis;
 • met een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of een eenmanszaak zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in de Gemeente Montferland;
 • met hun onderneming in hun eigen levensonderhoud voorzien en die door de Belastingdienst als ondernemers worden gezien;
 • met maximaal 50 FTE aan medewerkers in dienst van de vestiging in de Gemeente Montferland;
 • met een horecaonderneming is bedoeld in deze regeling: een besloten ruimte voor publiek waarin bedrijfsmatig dranken of eten wordt bereid of verkocht voor directe consumptie. Ook activiteiten waarin bedrijfsmatig in omvang wordt gewerkt, vallen hieronder.

Uitzonderingen (bijvoorbeeld als gevolg van openstelling) hierop zijn hotels, pensions, coffeeshops, cafetaria en sportkantines.

Hoe lang het duurt

U krijgt binnen 4 weken bericht of u in aanmerking komt voor een voucher. Een toetsingscommissie beoordeelt de aanvraag.

Wat u nodig hebt

Wij vragen u in het aanvraagformulier om het volgende mee te sturen:

 • Een duidelijke, gespecificeerde offerte van de ondersteuning die u wilt. Op deze offerte moet staan: het KvK-nummer van de leverancier (die voor 1 juni 2022 is ingeschreven), de prijzen (realistisch en marktconform);
 • Een omschrijving van de hulp die u wilt inhuren, de doelen en de resultaten die u wilt behalen en hoe de hulp hieraan bijdraagt;
 • Voor franchisenemers met een hoofdkantoor buiten de Gemeente Montferland: een bewijs en toelichting waaruit blijkt dat de hulp specifiek voor de vestiging in de Gemeente Montferland is.

Goed om te weten

De voucher is bedoeld voor activiteiten die de horecaonderneming toekomstbestendiger maken, anders dan inkomensondersteuning. Denk aan kosten van professionele hulp. Voorbeelden zijn:

 • Hulp bij het verduurzamen van het bedrijf (denk aan energiebesparende maatregelen);
 • Hulp bij innovatie (denk aan: lokaal/regionaal inkopen of technische oplossingen voor personeelstekort of digitalisering);
 • Coaching en adviesdiensten of training van het personeel (denk aan sociale hygiëne of BHV);
 • Investeringen in interieur (denk aan winterterras);
 • Hulp bij specifieke bedrijfsprocessen (denk aan automatisering van de boekhouding of bestellingen).

De voucher is bijvoorbeeld niet bedoeld voor reeds verrichte werkzaamheden, auto’s, transportmiddelen, inkopen/voorraden, inlopen van betalingsachterstanden/schulden, schilderwerkzaamheden of ander onderhoud, advertenties e.d.

Voorwaarden

 • De horecaondernemer is verplicht om mee te werken aan de steekproef van de Gemeente Montferland om te kijken of de voucher is of wordt besteed aan het doel waarvoor deze is verstrekt;
 • Alleen de eigenaar van de onderneming kan een voucher aanvragen;
 • Bij twijfel over de hoofdactiviteit van de onderneming is de sbi-code leidend;
 • Per horecaonderneming wordt maximaal 1 voucher toegekend;
 • Indien de aanvragende ondernemer ook betrokken is bij de leverancier dan dient dit duidelijk te worden gemaakt op het aanvraagformulier;
 • De voucher kan ongeldig worden verklaard als: de activiteiten niet binnen 3 maanden na toekenning worden uitgevoerd, niet met de aanvraag overeenkomen, de aangeleverde gegevens onjuist zijn of als er sprake is van fraude;
 • U kunt een aanvraag doen tot en met uiterlijk maandag 22 augustus 2022. Het maximale budget bedraagt €60.000,-.  Aanvragen worden op basis van binnenkomst en volledigheid behandeld;
 • Franchisenemers die hun hoofdkantoor buiten de Gemeente Montferland hebben, kunnen alleen een voucher aanvragen voor activiteiten die specifiek voor de vestiging in de Gemeente Montferland bedoeld zijn. Dit moet uit de aanvraag blijken en nader worden toegelicht.