Vrijstelling plicht om te werken

Iedereen die een bijstandsuitkering heeft is verplicht om te werken naar vermogen. Dit staat in de wet. Maar er kan een reden zijn waarom het niet hoeft. Of waarom het tijdelijk niet hoeft. Soms is iemand bijvoorbeeld medisch niet in staat om te werken.

Vrijstelling op maat

De gemeente kan iemand voor een bepaalde periode vrijstellen van de plicht om te werken. We doen dit alleen als uit medisch en/of arbeidskundig onderzoek is gebleken dat u niet kunt werken. De vrijstelling kan ook gedeeltelijk zijn; voor een aantal uren per week of voor een korte periode. Regelmatig wordt de situatie opnieuw beoordeeld. U dient er rekening mee te houden dat wij een onafhankelijk medisch onderzoek laten uitvoeren, om vast te stellen wat u wel en niet kunt. Het is belangrijk dat u hier aan meewerkt. Zo kunnen we u namelijk het beste helpen.