Vuur stoken

Algemeen

U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht (zoals bijvoorbeeld een paasvuur, vreugdevuur of hout of groenafval verbranden). Wilt u dit toch doen? Kijk eerst of u een ontheffing nodig heeft. Zo ja, vraag deze dan aan bij de gemeente.

Indien er sprake is van FASE 2 (extreme droogte) mag het vuur niet worden ontstoken. Via de website www.natuurbrandrisico.nl kunt u dit nakijken.

Hoe het werkt

Wanneer moet u een ontheffing aanvragen?

 • Verbranding van door ziekten aangetast hout (iepenziekte, bacterievuur, etc.) wat, ter voorkoming van een verdere verspreiding van ziektekiemen ter plaatse verbrand moet worden;
 • Centrale kerstboomverbrandingen en paasvuren;
 • Kampvuren van groepen als scouting.

U vraagt een ontheffing voor het stoken aan bij de gemeente. Doe dit ongeveer 12 weken van tevoren.

De gemeente kan de ontheffing weigeren vanwege het belang van:

 • De openbare orde;
 • De openbare veiligheid;
 • De volksgezondheid;
 • De bescherming van het milieu (flora en fauna).

U kunt de ontheffing aanvragen door bovenaan deze pagina op de knop 'aanvragen' te klikken.

Als de beslissing van de gemeente negatief is en u bent het er niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Gaat u naast een paasvuur nog meer organiseren, zoals een tent plaatsen, drank verkopen of muziek laten horen? Dan heeft u hiervoor waarschijnlijk ook een vergunning nodig. Meer informatie vindt u bij 'Ik wil een evenement organiseren'.

  Wanneer hoeft u geen ontheffing aan te vragen?

  U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue. Dit mits het geen (brand)gevaar oplevert voor de omgevingen en geen afvalstoffen worden verbrand.

  U heeft ook geen ontheffing nodig voor het verbranden van schoon snoeihout als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U gaat dit doen in de maanden maart-april en/of oktober-november;
  • Het verbranden vindt plaats buiten de bebouwde kom;
  • Er wordt maximum 3m3 tegelijkertijd verbrand;
  • Er is geen sprake van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving.

  Wat u nodig hebt

  Verklaring met gegevens over:

  • Het soort afval dat verbrand wordt;
  • De locatie van het vuur;
  • De datum, starttijd en tijdsduur van het vuur;
  • De te gebruiken materialen.

  Tips

  Tips voor veilig stoken zijn:

  • Zorg voor voortdurend toezicht, uitgeoefend door een meerderjarig persoon;
  • Zorg voor een veilige afstand, van tenminste 30 meter tot een gebouw of een opstapeling van oogstproducten;
  • Zorg voor een veilige afstand, van tenminste 100 meter tot een bos;
  • Zorg dat het vuur zodanig wordt gestookt dat geen vonken opstijgen en in de omgeving aanwezige bewoners of het verkeer geen hinder van rook ondervinden;
  • Zorg dat het vuur niet met bladeren, houtwol, hooi, stro of dergelijk gemakkelijk opstijgende brandstof wordt onderhouden;
  • Zorg dat het vuur uitsluitend tussen zonsop- en zonsondergang wordt onderhouden;
  • Zorg dat in de omgeving van het vuur een zandschop met een hoeveelheid van tenminste 0,25 m³ zand voor gebruik gereed worden wordt gehouden;
  • Zorg dat de verbrandingsresten van het vuur uiterlijk één dag na het stoken geheel zijn verwijderd en op de normale wijze worden afgevoerd;
  • Ga niet stoken wanneer de windkracht meer bedraagt dan 3 op de schaal van Beaufort.

  Wanneer mag niet worden gestookt?

  De regionale brandweer houdt de kans op natuurbrand bij. Op de website van Natuurbrandrisico vindt u meer informatie.