Werkaanvaardingspremie

Ontving u een bijstandsuitkering van onze gemeente en is uw uitkering na 1 juli 2017 beëindigd, omdat u aan het werk bent gegaan? In dat geval kunt in aanmerking komen voor een éénmalige werkaanvaardingspremie.

Hoe het werkt

Om in aanmerking te komen voor de éénmalige werkaanvaardingspremie, moet u voldoen aan tenminste de volgende voorwaarden:

  • U heeft minimaal 3 maanden een uitkering gehad van de Gemeente Montferland, voordat u aan het werk bent gegaan;
  • U heeft niet eerder een werkaanvaardingspremie gehad van de Gemeente Montferland;
  • U was ouder dan 21 jaar op de datum dat wij uw uitkering hebben beëindigd.

Wat u nodig hebt

Een salarisspecificatie of een ander bewijsstuk  waaruit blijkt dat u in de 6de maand nadat wij uw uitkering hebben beëindigd nog steeds inkomsten uit arbeid ontvangt.

Goed om te weten

De hoogte van de premie is € 500,00. Wanneer wij uw uitkering beëindigen controleren wij automatisch of u recht heeft op de werkaanvaardingspremie. Dit kunt u dus niet aanvragen.