Home > Hulp bij laag inkomen > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

Als u al drie jaar of langer achter elkaar een laag inkomen heeft, dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag. Er gelden wel voorwaarden voor de toeslag:

  • U bent tussen de 21 en 65 jaar
  • U heeft 36 maanden of langer een uitkering of een inkomen dat niet hoger is dan 105% van het sociaal minimum.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) is niet hoger dan € 11.790 als u alleenstaande ouder of echtpaar (samenwonend) bent. Bent u alleenstaand, dan mag uw vermogen niet hoger dan of € 5.895 zijn.
  • U moet in de periode voorafgaand aan uw aanvraag voldoende hebben meegewerkt aan re-integratietrajecten/het plan van aanpak.
  • Als u getrouwd bent of samenwoont dan krijgt u de toeslag alleen als u allebei aan de vermelde criteria voldoet.

Hoeveel bedraagt de individuele toeslag?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie:

  • (Echt)paar: € 500,-
  • Alleenstaande: € 350,-
  • Alleenstaande ouder: € 450,-

Meer informatie over Aanvragen individuele inkomenstoeslag