Home > Hulp bij laag inkomen > Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt of u heeft een inkomen op vergelijkbaar niveau, hoeft u sommige belastingen van de gemeente niet of niet helemaal te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. U krijgt geen kwijtschelding voor de OZB (onroerende zaakbelasting), de aanslag DIFTAR (aantal ledigingen) en de hondenbelasting.

Welke situatie is op u van toepassing?

  • Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente en heeft u vorig jaar automatische kwijtschelding ontvangen?
    Dan krijgt u aan het begin van ieder kalenderjaar bericht wat u moet doen om kwijtschelding te krijgen.
  • Heeft u geen bijstandsuitkering en heeft u vorig jaar ook geen automatische kwijtschelding ontvangen?
    U kunt dan kiezen voor het aanvragen van een automatische toets. De gemeente gaat dan op basis van al bekende gegevens kijken of u recht heeft op kwijtschelding. Als er geen gegevens van u bekend zijn of het is niet mogelijk om uw recht automatisch vast te stellen dan kunt u een volledige aanvraag indienen. U moet dan ook bewijsstukken indienen. Kijkt u dan op deze pagina voor meer informatie: www.montferland.info/kwijtschelding.

Het kan zijn dat u de gemeentelijke belastingen al heeft betaald over het jaar waarin u voor het eerst een uitkering ontvangt. In dit geval kunt u via het cluster Werk en Inkomen een aanvraag voor teruggave van de gemeentelijke belastingen indienen. In alle andere gevallen waarin u al betaald heeft, is geen kwijtschelding of teruggave meer mogelijk.