Home > Bijstandsuitkering > Uitkering aanvragen

Uitkering aanvragen

U kunt een uitkering aanvragen bij het cluster Werk & Inkomen. Om te bepalen of u mogelijk recht heeft op een uitkering kunt u het vragenformulier op onze site invullen. Als u een uitkering aanvraagt dan doen wij ons best om binnen 8 weken een beslissing te nemen over uw uitkeringsaanvraag. Het kan voorkomen dat we dat niet redden. U kunt ons dan om een voorschot op de uitkering vragen. De behandeling van uw aanvraag loopt vlotter wanneer u direct alle gevraagde gegevens aanlevert en snel reageert op eventuele vragen van de gemeente. Als u de gevraagde gegevens niet op tijd aanlevert, dan kunnen we uw aanvraag buiten behandeling laten. U heeft dan ook geen recht op een voorschot.

Wanneer kan ik een uitkering aanvragen?

  • U heeft minstens de leeftijd van 18 jaar.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt.
  • U bent ingeschreven en verblijft in de gemeente Montferland.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt een vermogen dat lager is dan het toegestane bedrag.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in detentie zit.
  • U moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij het UWV en beschikbaar zijn voor algemeen geaccepteerd werk.

Let op!

Bent u jonger dan 27 jaar, dan heeft u in principe geen recht op een uitkering, maar moet u onderwijs volgen. Als u geen onderwijs kunt volgen, dan is in bepaalde gevallen toch een uitkering mogelijk. U moet dan in ieder geval kunnen aantonen dat u niet verder leer- en schoolbaar bent. Daarvoor moet u minimaal twee verklaringen van verschillende erkende onderwijsinstellingen kunnen aanleveren. En in sommige gevallen ook een verklaring van een arts, waaruit blijkt dat u niet naar school kunt.

Verhuisd u uit een andere gemeente naar Montferland en wilt u een uitkering aanvragen? Neem dan eerst contact met ons op voor het verkrijgen van een PIN-verklaring. Deze heeft u nodig om een sociale huurwoning te kunnen huren. Voordat u de PIN-verklaring krijgt, moet u kunnen aantonen dat u naar werk heeft gezocht in de gemeente Montferland.

Meer informatie over een bijstandsuitkering aanvragen.