Wijk- en dorpsraden

De gemeente vindt de eigenheid en identiteit van haar wijken en dorpen heel belangrijk. De wijk- en dorpsraden spelen hier een rol bij, zij zijn tenslotte de ogen en oren van de buurt. In het buitengebied is hiervoor de plattelandsraad actief. De gemeente wil graag samen met haar inwoners zorgen voor het gemeenschappelijk doel, namelijk een prettige en veilige leefomgeving voor de mensen die er wonen. Om dat te realiseren kunnen we het beste samenwerken. 

Voor informatie over uw wijk of kern kunt u contact opnemen met uw wijk- of dorpsraad. U vindt het overzicht van alle wijk- en dorpsraden aan de rechterkant van deze pagina.