Wmo zorg

Als na een gesprek met het Sociaal Team blijkt dat u ondersteuning nodig heeft, komt u wellicht in aanmerking voor Wmo-zorg.

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo-zorg kan bijvoorbeeld zijn:

 • Een woonvoorziening, zoals een traplift, tillift of verhuiskostenvergoeding;
 • Een vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, rolstoel, gehandicaptenparkeerkaart, Wmo-pas voor de regiotaxi;
 • Huishoudelijke verzorging, zoals hulp bij een schoon en leefbaar huis
 • Persoonlijke ondersteuning en dagbesteding, zoals begeleiding van mantelzorgers en vrijwilligers, kortdurend verblijf of begeleiding bij het wonen;
 • Maatschappelijke opvang, zoals verslavingszorg en hulp bij huiselijk geweld.

Wmo-zorg is opgesplitst in algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.

Algemene voorzieningen zijn er voor iedereen:

 • Rolstoeluitleen
 • MEE op weg
 • MEE Cliëntondersteuning

Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen speciaal voor u. De voorziening wordt dan op uw situatie afgestemd. U krijg dan een indicatie voor de voorziening. Voorbeelden maatwerkvoorzieningen Montferland:

 • Hulp bij het huishouden;
 • Dagbesteding;
 • Scootmobiel;
 • Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats;
 • Wmo-pas en regiotaxi;
 • Woningaanpassing.

Sommige voorzieningen zijn eenmalig. Andere voorzieningen worden tijdelijk verstrekt. U kunt bij het Sociaal Team terecht voor meer informatie over Wmo-zorg.

Eigen bijdrage

U betaalt soms een deel van de kosten voor Wmo-zorg zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen en vermogen, uw persoonlijke situatie en de kostprijs van de zorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u zelf uitrekenen wat uw eigen bijdrage wordt.