Home > Wonen en leven > Aanmelding woningbouwkavels Kerkwijk fase 3 te Didam

Aanmelding woningbouwkavels Kerkwijk fase 3 te Didam

Op initiatief van het gemeentebestuur van Montferland worden de laatste woningbouwkavels in het bestemmingsplan Kerkwijk fase 3 te Didam uitgegeven. Deze kavels liggen aan de Grote Huilakker in Kerkwijk aansluitend op de bestaande bebouwing.

De uitgifte betreft 4 kavels bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. Het betreft de nummers 3.02, 3.07, 3.08 en 3.09.

De prijs bedraagt € 251,50 per m² exclusief BTW.

Het gemeentebestuur nodigt hierbij kandidaten uit hun interesse voor de aankoop van het bouwkavel kenbaar te maken. De inschrijftermijn loopt van 23 mei 2017 tot en met 22 juni 2017. Inschrijvingen die na deze datum binnenkomen worden terzijde gelegd. Bij meerdere aanmeldingen vindt uitgifte plaats door middel van loting.

Inschrijfformulieren en informatie over de woningbouwkavel is te verkrijgen bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Didam. Ook kunt u de informatie downloaden op onze website www.montferland.info.  

Loting bij uitgifte van de bouwkavel

De lotingsbijeenkomst vindt plaats woensdag 28 juni 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Didam. U ontvangt hiervoor geen aparte uitnodiging.

Tijdens de lotingsbijeenkomst worden -afhankelijk van het aantal belangstellenden- loten gemaakt. De kandidaten trekken vervolgens een lot. De loting vindt plaats in het bijzijn van een notaris.  

De notariële akte zal uitsluitend op naam worden gesteld conform de naam/namen van de inschrijving. Het is dus niet mogelijk na de inschrijving nog een (andere) partner op te geven. Inschrijving is slechts 1 keer mogelijk. Het is ook niet mogelijk zelf in te schrijven als men ook als partner vermeld is bij een andere inschrijving. Indien toch in strijd hiermee wordt ingeschreven, worden alle inschrijvingen, waarop de namen van deze personen voorkomen, terzijde gelegd.

Het verdient aanbeveling het inschrijfformulier persoonlijk af te geven bij de receptie van het gemeentehuis te Didam. In dat geval krijgt men nl. een bewijs van ontvangst. Bij een andere wijze van indiening ligt het risico daarvoor geheel bij de inschrijver.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de algemene informatiemap van Kerkwijk.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons