Home > Wonen en leven > Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

rood potlood

Op woensdag 21 maart 2018 vindt de verkiezing plaats van de leden van de gemeenteraad. Deze verkiezing is – vergeleken met andere verkiezingen – bijzonder, omdat ook de registratie van (nieuwe) partijen, de kandidaatstelling en de benoeming van de verkozenen op lokaal niveau plaatsvinden.

Wie en wat is de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Montferland vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente. Het aantal leden is wettelijk bepaald. Dit aantal hangt samen met het inwoneraantal. Deze leden vertegenwoordigen de bevolking van Montferland in het gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, en beslist tevens in hoofdlijnen hoe het geld wordt besteed. Daarnaast controleert de gemeenteraad het dagelijks bestuur, dat wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.

Raadgevend referendum

Tevens wordt op woensdag 21 maart een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. U ontvangt dus niet één, maar twee stempassen.

Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Op woensdag 21 maart is de verkiezing van de gemeenteraad van Montferland.
Op deze dag wordt ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. Als u bij beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u thuis 2 stempassen. Niet iedereen mag voor beide verkiezingen stemmen. Voor het raadgevend referendum is bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit nodig. Als u mag stemmen dan staat u in het kiesregister van de gemeente Montferland en krijgt u automatisch uw stempas opgestuurd, uiterlijk 7 maart 2018.

Meer informatie op: www.referendumwiv2017.nl.

Iemand anders voor u laten stemmen

Als u op 21 maart niet zelf in de gelegenheid bent om te stemmen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen door een volmacht te verlenen. Hiervoor moet u de achterkant van de stempas invullen en meegeven aan de gemachtigde. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. U kunt iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen.
Als u iemand in een andere gemeente wilt machtigen (dat kan alleen voor het referendum), of als u iemand wilt machtigen op een moment dat u nog geen stempas heeft, dan moet u samen een aanvraag voor een schriftelijke volmacht indienen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden en dient uiterlijk 16 maart binnen te zijn bij de gemeente waar de volmachtgever woont.

In een andere gemeente stemmen voor het referendum

U hebt een kiezerspas voor het referendum nodig als u op 21 maart in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont. De kiezerspas voor het referendum kunt u tot 20 maart 12.00 uur bij het gemeentehuis krijgen tegen inlevering van uw stempas. Hiervoor moet u ook uw identiteitsbewijs meenemen.
Het is mogelijk om tot uiterlijk 16 maart een aanvraagformulier voor een kiezerspas voor het referendum in te dienen bij Publiekszaken van het gemeentehuis. 

Het is niet mogelijk om voor de gemeenteraad in een andere gemeente te stemmen.

Partijregistratie

Politieke partijen die onder een bepaalde naam willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Montferland, moeten deze vooraf laten registreren bij het zogenaamde hoofdstembureau van de gemeente.

Kandidaatstelling

Op maandag 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling plaats. Op die dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het hoofdstembureau. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren. Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Stemmen

Op welke tijden kunt u stemmen? U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Kiezerspas

Stemmen vanuit het buitenland

Iemand anders machtigen om voor u te stemmen

Politieke kalender

Verkiezingskrant in gewone taal

Publicatie verkiezingen

Publicatie kandidatenlijsten

Verkiezingskrant 2018

De lijsttrekkers stellen zich graag aan u voor

Vaststelling verkiezingsuitslag gemeenteraad op 23 maart 2018

Tellen van de stemmen

Publicatie Proces-verbaal (P 22) gemeenteraadsverkiezingen

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2018

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons