Home > Wonen en leven > Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vindt de verkiezing plaats van de leden van de gemeenteraad. Deze verkiezing is – vergeleken met andere verkiezingen – bijzonder, omdat ook de registratie van (nieuwe) partijen, de kandidaatstelling en de benoeming van de verkozenen op lokaal niveau plaatsvinden.

Wie en wat is de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Montferland vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente. Het aantal leden is wettelijk bepaald. Dit aantal hangt samen met het inwoneraantal. Deze leden vertegenwoordigen de bevolking van Montferland in het gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, en beslist tevens in hoofdlijnen hoe het geld wordt besteed. Daarnaast controleert de gemeenteraad het dagelijks bestuur, dat wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.

Raadgevend referendum

Tevens wordt op woensdag 21 maart een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. U ontvangt dus niet één, maar twee stempassen.

Partijregistratie

Politieke partijen die onder een bepaalde naam willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Montferland, moeten deze vooraf laten registreren bij het zogenaamde hoofdstembureau van de gemeente.

Kandidaatstelling

Op maandag 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling plaats. Op die dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het hoofdstembureau. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren. Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Stemmen

Kiezerspas

Stemmen vanuit het buitenland

Iemand anders machtigen om voor u te stemmen

Politieke kalender

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

(0316) 291 391

Alle contactgegevens

Contact ons