Home > Wonen en leven > Sociale Raad

Sociale Raad

De gemeenteraad heeft op 27 februari 2014 de Verordening Sociale Raad Montferland 2014 vastgesteld. Hiermee is de Sociale Raad een feit geworden.

De samenstelling van De Sociale Raad Montferland en alle contactgegevens vindt u op de pagina 'Contactgegevens'.

Onafhankelijk voorzitter van de Sociale Raad Montferland is de heer B.J. Krouwel . Secretaris is mevrouw N. Hoogcarspel.

Ambtelijk secretaris is mevrouw A.E.M. Banus.

Doelstelling Sociale Raad

De SRM stelt zich tot doel om het college gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien over zaken die de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk sociaal-maatschappelijk beleid betreffen.  

Meer informatie:

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons