Home > Wonen en leven > Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam

Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam

De afgelopen periode is in opdracht van de provincie Gelderland en in samenwerking met ProRail en de gemeente Zevenaar gewerkt aan varianten voor de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam en een snelheidsverhoging.

Meer en sneller

In totaal wordt er bijna vijf kilometer spoor tussen Zevenaar en Didam aangelegd. Daarnaast komen er een langzaam verkeer tunnel en een nieuw viaduct over de A12. Technische maatregelen zorgen ervoor dat de snelheid op het spoor verhoogd kan worden. Dit levert twee minuten reistijdwinst op. Het treintraject Arnhem- Winterswijk wordt hierdoor betrouwbaarder en sneller. Voor de vele reizigers in Zevenaar betekent dit, dat ze straks zonder vertraging en sneller op hun bestemming komen. Deze ontwikkeling heeft ook een positieve invloed op de economische aantrekkingskracht van de regio.

De vorderingen van de werkzaamheden van de verbreding van het spoor kunt u volgen op de website van Prorail.

Voor provinciale informatie zie de website van provincie Gelderland

Inpassingsplan

Om de spoorverdubbeling te realiseren maakt de provincie een inpassingsplan. Het ontwerp inpassingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen ten behoeve van inspraak. Gedeputeerde Staten beoordelen alle zienswijzen en vatten deze samen in een zienswijzennota. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen in het inpassingsplan. Eind januari 2017 legt Gedeputeerde Staten het inpassingsplan ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Op dat moment wordt ook de zienswijzennota aangeboden om te laten zien hoe de provincie is omgegaan met de ingediende zienswijzen.

Planning inpassingsplan spoorverdubbeling

In de planning van het inpassingsplan is de procedure van februari 2016 tot maart 2017 opgenomen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons