Home > Wonen en leven > Strooiroutes

Strooiroutes

bomen in de winter

Als er vorst, en dus kans op gladheid, wordt voorspeld, strooit de gemeente preventief op belangrijke wegen en fietspaden. Er wordt dan een laagje zout en pekel op het wegdek gestrooid voordat er gladheid ontstaat. Naast de gemeente strooien ook Rijkswaterstaat (op de A12 en A18 en de aansluitende op- en afritten) en de Provincie (provinciale wegen en fietspaden).

Welke wegen worden gestrooid?

Grote kaart weergeven

Wanneer wordt er gestrooid?

Door middel van wegdekmetingen en weerbeelden doet de provincie Gelderland voorspellingen over gladheid. De gemeente gaat strooien wanneer zij een gladheidsmelding krijgt van de provincie.

Waarom worden niet alle wegen gestrooid?

Het is niet mogelijk om alle wegen in onze gemeente te strooien. Zout heeft een nadelige invloed op het milieu en veroorzaakt veel schade. Op verhardingen met een lage verkeersintensiteit heeft het zout onvoldoende dooiwerking. Bepaalde locaties zijn met het gladheidmaterieel niet of moeilijk bereikbaar.

Wat kunt u zelf doen?

Samen kunnen we gladheid bestrijden. Zorg dat u tijdens het seizoen altijd voldoende strooizout in huis heeft. Houd het trottoir voor uw woning begaanbaar en pak meteen het stukje van bijvoorbeeld uw bejaarde buurvrouw of buurman mee. Het is belangrijk dat u sneeuw niet op straat schept, want dit kan weer gladheid veroorzaken.

Ook de komende winterperiode zullen we weer klaar staan om de gladheid in onze gemeente te voorkomen en te bestrijden. Ondanks dat wij ons uiterste best doen, is het verstandig om zelf ook alert te zijn op gladheid.

Voor meer informatie over de routes en de gladheidsbestrijding, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391
WhatsApp: (06) 22 46 30 17

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons