Home > Wonen en leven > Verkoop reststroken grond

Verkoop reststroken grond

Veel inwoners van Montferland hebben naast hun woning gelegen gemeentegrond in gebruik. De gemeente Montferland verkoopt tot 1 juli 2017 tegen een aantrekkelijke prijs deze reststroken grond.

Koop reststrook

U kunt een aanvraag indienen voor de koop van een reststrook als:

  • U eigenaar bent van een woonperceel in de gemeente Montferland; 
  • Uw woonperceel grenst aan een reststrook gemeentegrond. 

Elke aanvraag wordt door de gemeente apart getoetst. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of:

  • Er nog ontwikkelingen te verwachten zijn waarvoor de gemeente de grond nodig kan hebben b.v. als ontsluiting naar een toekomstig woongebied;  
  • De reststrook beeldbepalend of functioneel groen is dat behouden moet worden voor de leefbaarheid en  het aanzien van de omgeving;    
  • Er in de reststrook kabels of leidingen liggen.

Is dit het geval dan wordt de grond niet verkocht. Zodra de gemeente heeft besloten om de grond wel of niet te verkopen wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. 

Verkoopprijzen

De verkoopprijs bedraagt € 40,--/m² k.k. De genoemde verkoopprijs is kosten koper (k.k.), dat betekent dat de notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper zijn. Vanaf 1 juli 2017 bedraagt de verkoopprijs € 60,--/m² k.k.

Gebruik reststrook

Indien de grond niet kan worden verkocht maar u wel interesse heeft in beheer en onderhoud van een reststrook, kan er meestal wel een gebruiksovereenkomst worden opgesteld.

U heeft dan het recht om de grond te (blijven) gebruiken, maar de gemeente of andere (nuts-) instanties hebben wel toegang tot het terrein indien dit noodzakelijk is. Bouwactiviteiten zijn niet toegestaan. 

Neem dus bij interesse altijd contact op, ook als u niet zeker weet of de grond kan worden verkocht of in gebruik gegeven! 

Aanvraagformulier groen-/reststrook

 

Contactgegevens:

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw. A. Sanchez Leon. Bereikbaar via telefoonnummer: (0316) 291 391 van 9.00 uur - 12.00 uur. Of per e-mail.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

(0316) 291 391

Alle contactgegevens

Contact ons